Statistički pokazatelji iz Evidencija udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika (otvaranje baze podataka)

Kaja Pavlinić made this Freedom of Information request to Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Kaja Pavlinić

Za: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije prepoznate u Evidencija udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaju obrasca izvješća udomitelja (NN 048/2008). Također želljela bih Vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih Vas zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Kaja Pavlinić

Jasmina Mimica,

1 Attachment

Poštovana,
U privitku se nalazi dopis vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama.
S poštovanjem,

Jasmina Mimica
službenica za informiranje
Ministarstvo socijalne politike i mladih
[Ministarstvo socijalne politike i mladih e-mail za zahtjeve]

show quoted sections

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Poruka podnositelju zahtjeva (nije poslano tijelu javne vlasti):

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Pošaljite vašu kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Željka Ćurčija,

2 Attachments

Poštovani,

u privitku se dostavljaju rješenja donesena povodom zahtjeva za pristup
informacijama podnositeljice Kaje Pavlinić.

 

 

Glavno tajništvo Ministarstva

Ministarstvo socijalne politike i mladih

10 000 Zagreb, Savska cesta 66

 

tel. 01/5557-051

fax. 01/5557-224

 

 

Alumni Lana left an annotation ()

Tijelo javne vlasti netočno tumači zakon i zahtijeva nepotrebne informacije od podnositelja zahtjeva.

Predlažemo vam da odgovorite i da navedete listu zakonom propisanih stavki u zahtjevu o pravu na pristup informacijama ovako kako smo mi niže označili.

Poslani zahtjev sadrži kako je ZPPI-om propisano:

[x] naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi - nalazi se u prvoj komunikaciji/zahtjevu.

[x] podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije - nalazi se u prvom emailu (zahtjevu).

[x] ime i prezime podnositelja - nalazi se u FROM (ŠALJE) polju elektronske komunikacije i u potpisu.

[x] adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva - nalazi se u FROM (ŠALJE) polju elektronske komunikacije.

[-] tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište - nije potrebno jer podnosim kao fizička osoba.

Molim vas potvrdite je li zahtjev zaprimljen kao potpun i točan?