Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja

Jelena Prtorić made this Freedom of Information request to Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- U koliko ste slučajeva podatke o žalbi proslijedili višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Minstarstvu zdravstva (broj slučajeva prema pojedinoj instituciji za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja izgubilo licencu za rad trajno ili privremeno za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

-- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja dobilo opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

Molim Vam odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

Poštovana,
Vezano na Vaš upit , nismo imali niti jedan slučaj upita, žalbe i sl. na tu temu.
Srdačan pozdrav,

------------------------------------------------------------------
Renata Zidarić, dipl. ing.
Voditeljica odjela za opće, pravne i kadrovske poslove
Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
Ivana Meštrovića 1/11
Tel: 042/653-153
[broj mobitela]/241-4601
Mail: [Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin e-mail za zahtjeve]
Web: www.zzjzzv.hr

show quoted sections