Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja

Jelena Prtorić made this Freedom of Information request to Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- U koliko ste slučajeva podatke o žalbi proslijedili višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Minstarstvu zdravstva (broj slučajeva prema pojedinoj instituciji za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja izgubilo licencu za rad trajno ili privremeno za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

-- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja dobilo opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

Molim Vam odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Jelena Prtorić

Za: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite informacije tražene prethodnim zahtjevom, upućenim 10. ožujka 2021.

Podsjećam Vas da je po zakonu, odgovor trebao biti dostavljen do 31. ožujka 2021.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

ZZJZ Šibenik nas je nakon poslane predstavke Povjereniku za informiranje obavijestio o izmjenjenoj adresi Službenika za informiranje te je zahtjev ponovno poslan na adresu koju su naveli u e-mailu.

Vedran Milković, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Poštovana, za cijelu anketu odgovor je negativan, napominjem da nismo imali slučajeve koji bi se odnosili na seksualna uznemiravanja.

Lp

Službenik za informiranje
Vedran Milković, mag.iur.

Kontakt: 091 929 14 33
091 9008 539

show quoted sections