Za: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Poštovani, u odgovoru na Vaš upit od 14. travnja 2016., izvješćujemo Vas kako u KB „Sveti Duh“ imamo ugovorenih 549 bolničkih postelja (od čega 65 u d...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?