Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja

Jelena Prtorić made this Freedom of Information request to Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Waiting for an internal review by Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb of their handling of this request. By law, Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb should normally have responded promptly and by (details)

Jelena Prtorić

Za: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- U koliko ste slučajeva podatke o žalbi proslijedili višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Minstarstvu zdravstva (broj slučajeva prema pojedinoj instituciji za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja izgubilo licencu za rad trajno ili privremeno za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

-- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja dobilo opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

Molim Vam odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Za: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite informacije tražene prethodnim zahtjevom, upućenim 5. ožujka 2021.

Podsjećam Vas da je po zakonu, odgovor trebao biti dostavljen do 25. ožujka 2021.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić