Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja

Jelena Prtorić made this Freedom of Information request to Dom zdravlja Zagreb - Istok

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Jelena Prtorić

Za: Dom zdravlja Zagreb - Istok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- U koliko ste slučajeva podatke o žalbi proslijedili višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Minstarstvu zdravstva (broj slučajeva prema pojedinoj instituciji za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja izgubilo licencu za rad trajno ili privremeno za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

-- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja dobilo opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

Molim Vam odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Dom zdravlja Zagreb - Istok

Poštovani,

dostavljamo odgovore na postavljena pitanja kako slijedi.

1. Nismo zaprimili niti jednu žalbu/podnesak na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje od siječnja 2010. do prosinca 2020. godine.
2. Nismo imali slučajeva da bismo ih proslijedili višoj instanci.
3. Nijedan naš liječnik nije izgubio licencu jer nije bilo slučajeva seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijenata.
4. Nijedan naš liječnik nije dobio opomenu ili ukor jer nije bilo slučajeva seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijenata.

S poštovanjem,

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ISTOK
Služba pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova
Zagreb, Švarcova 20
Tel.: 01/2350 129
Fax.: 01/2350 137
Web.: http://dzz-istok.hr

show quoted sections