Statistika odstrijeljenih ptica za lovnu godinu 2014.

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija o broju odstrijeljenih jedinki ptica u lovnoj godini 2014. Molim broj raspoređen po vrstama kako je navedeno u Zakonu o lovstvu, odnosno:

fazan – gnjetlovi (Phasianus sp. L.)
jarebice kamenjarke:
– grivna (Alectoris graeca Meissn.)
– čukara (Alectoris chucar)
trčka skvržulja (Perdix perdix L.)
prepelice:
– pućpura (Coturnix coturnix L.)
– virdžinijska (Coturnix virginiana L.)
šljuke:
– bena (Scolopax rusticola L.)
– kokošica (Gallinago gallinago L.)
golub divlji:
– grivnjaš (Columba palumbus L.)
– pećinar (Columba livia Gmelin.)
guske divlje:
– glogovnjača (Anser fabalis Latham.)
– lisasta (Anser albifrons Scopoli.)
patke divlje:
– gluhara (Anas platyrhynchos L.)
– glavata (Aythya ferina L.)
– krunasta (Aythya fuligula L.)
– pupčanica (Anas querquedula L.)
– kržulja (Anas crecca L.)
liska crna (Fulica atra L.)
vrana siva (Corvus corone cornix L.)
vrana gačac (Corvus frugilegus L.)
čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.)
svraka (Pica pica L.)
šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.)

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Alumni Sonja left an annotation ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Saša Guttman, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

nastavno na vaš Zahtjev o pravu na pristup informacijama, kojim tražite podatak o broju odstrijeljenih ptica koje su na popisu divljači u članku 3. stavku 1. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj: 140/05., 75/09., 14/14., 21/16. - OUSRH i 41/16. – OUSRH) u lovnoj godini 2014/2015 dostavljamo sljedeće:

Podaci o broju odstrijeljenih ptica (divljači) u lovnoj godini 2014/2015

fazan – gnjetlovi 64.332

jarebice kamenjarke:
– grivna 7.404
– čukara 38

trčka skvržulja 4.541

prepelice:
– pućpura 21.766
– virdžinijska 149

šljuke:
– bena 16.135
– kokošica 287

golub divlji:
– grivnjaš 3.301
– pećinar 194

guske divlje:
– glogovnjača 326
– lisasta 0

patke divlje:
– gluhara 16.545
– glavata 112
– krunasta 0
– pupčanica 0
– kržulja 227

liska crna 3.143

vrana siva 3.967

vrana gačac 156

čavka zlogodnjača 437

svraka 2.649

šojka kreštalica 4.631

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede

show quoted sections