Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Općinski kazneni sud u Zagrebu

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Općinski kazneni sud u Zagrebu

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite putem maila ako je moguće. AKo se radi o velikom broju sudskih odluka koje bi trebalo dostaviti jasno nam je da ćemo morati pričekati na dostavu odluka.

U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

OKSZG-Ured predsjednika, Općinski kazneni sud u Zagrebu

2 Attachments

Poštovani,

 

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od dana 11. listopada
2019. godine, u privitku ovoga e-maila dostavljamo Vam dopis službenice za
informiranje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, poslovni broj: 26
Su-253/19-2 od dana 17. listopada 2019. godine.

 

S poštovanjem.

 

Kontakt:

Tel:    +385(1)3477-201

Faks: +385(1)3477-202

Adresa: Ilica-Selska, Ilica 207

[1]http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/

 

References

Visible links
1. http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/
http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/

Za: OKSZG-Ured predsjednika

Poštovana gospođo Juzbašić Gabron,

hvala na odgovoru. Nastavno na vaš dopis 26 Su-253/19-2 od 17. listopada 2019. molimo vas za dopunu informacije na način da nam se ovim putem dostavi 10 pravomoćnih presuda koje ste naveli u vašem dopisu.

Naime, pretraživanje jedine javno dostupne baze podataka sudskih odluka https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/search po brojevima predmeta koje ste nam dostavili ne daje rezultate, tj. nismo pronašli zatražene sudske odluke.

Naglasili bi da vaša uputa o dostavi navedenih sudskih odluka ( "temeljem članka 44. stavka 2. Sudskog poslovnika... po dozvoli Predsjednika suda, možete izvršiti uvid u predmetne spise...") nije u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, dalje: ZPPI).

Mi nismo bili stranka u kaznenim postupcima koji su okončani presudama koje ovim putem tražimo. Prema tome na nas se ne primjenjuje članak 1. stavak 3. Zakona ("Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom") i nastavno na članak 1. stavak 3. ZPPI ne primjenjuju se na nas relevantne odredbe procesnih zakona: odredbe o pravu razgledanju spisa odnosno uvidu u spis na koje vaša uputu upućuje.

Naš zahtjev je zahtjev po ZPPI-ju koji je organski zakon, pa ga ne mogu derogirati odredbe podzakonskog propisa (Sudski poslovnik), te ga je potrebno riješiti u skladu sa ZPPI što znači da bi Sud trebao dostaviti zatražene presude ovim putem (bez našeg dokazivanja pravnog interesa), te bi eventualno mogao zaštititi određene podatke (npr. osobne podatke stranaka, ako se ne radi o tijelima javne vlasti, itd.), cijeneći okolnosti konkretnog slučaja, primjenom čl. 15. i 16. ZPPI.

S poštovanjem,
Udruga BIOM