Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Općinski sud u Čakovcu

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Općinski sud u Čakovcu

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Barbara Ujlaki Strbad, Općinski sud u Čakovcu

Poštovani!
Kako bi mogli postupiti sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama, molimo popunite obrazac za pristup informacijama kojeg možete pronaći na našoj Internet stranici te nam isti dostavite.
Srdačan pozdrav,
glasnogovornica Općinskog suda u Čakovcu,
Barbara Ujlaki Strbad

Za: Barbara Ujlaki Strbad

Poštovana gospođo Ujlaki Strbad,

puno hvala na brzom odgovoru.

Zakon o pravu na pristup informacijama ((NN br. 25/13, 85/15, dalje: ZPPI) ne predviđa posebnu formu za zahtjeve za pristup informacijama. Naš zahtjev je uredan sukladno ZPPI-ju.

Naš zahtjev za pristup informaciji poslan putem portala imamopravoznati.org sadrži sve nužne podatke sukladno članku 18. stavku 3. ZPPI-ja (naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište).

Ukazujemo na Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti koji je izrađen od strane Povjerenika za informiranje 2016. godine u kojem se na stranici 24. navodi da "urednost zahtjeva za pristup
informacijama ne smije biti uvjetovana korištenjem pomoćnih obrazaca iz Pravilnika o ustroju, sadržaju
i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija." (poveznica na Priručnik https://www.pristupinfo.hr/wp-content/up...)

Molimo vas da odgovorite na naš zahtjev.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Barbara Ujlaki Strbad, Općinski sud u Čakovcu

Poštovani!
Molimo ispunite obrazac na našim stranicama kojeg popunite sa podacima tražitelja.
Ukoliko isti ne možete pronaći, možete me slobodno kontaktirati.
Srdačan pozdrav,
glasnogovornica Općinskog suda u Čakovcu,
Barbara Ujlaki Strbad

Za: Barbara Ujlaki Strbad

Poštovana gospođo Ujlaki Strbad,

po vašim uputama ispunili smo obrazac sa podacima tražitelja.

Molimo vas da ga preuzmete putem poveznice https://www.dropbox.com/sh/ly85kfy97lj4y....

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Barbara Ujlaki Strbad, Općinski sud u Čakovcu

8 Attachments

Poštovani,
U privitku dostavljamo Vam anonimizirane pravomoćne odluke donesene u kaznenim predmetima koji su se pred Općinskim sudom u Čakovcu vodili zbog kaznenih djela protiv okoliša iz glave dvadesete (XX.) Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 – KZ/11) u razdoblju od 2013. godine do danas, a koje odluke su pronađene pretraživanjem u e-spisu po člancima KZ/11 iz glave dvadesete .
Srdačan pozdrav,
glasnogovornica Općinskog suda u Čakovcu
viša sudska savjetnica
Barbara Ujlaki Strbad

Za: Barbara Ujlaki Strbad

Poštovana gospođo Ujalki Strbad,

zahvaljujemo na dostavi zatraženih sudskih odluka.

S poštovanjem,
Udruga BIOM