Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela iskorištavanja djece i povrede privatnosti

Jelena Prtorić made this Freedom of Information request to Općinski kazneni sud u Zagrebu as part of a batch sent to 73 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, Općinski kazneni sud u Zagrebu should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Poštovani,

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija molim Vas da mi u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj zahtjev, dostavite sljedeće dokumete:

Sve odluke donesene u kaznenim postupcima koji su pokrenuti pred Vašim sudom u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog zakona,
- Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona,
- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,
- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,
- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona.

Kao i sve odluke donesene pred Vašim sudom u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 1. veljače 2022. radi kaznenog djela zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.

Molim Vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molim da mi odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Jan Torjanac,

Poštovana gospođo Prtorić,

u vezi s Vašim zahtjevom od 23. veljače 2022., ovim Vas putem obavještavamo da pregledom upisnika za relevatno razdoblje nije pronađen niti jedan predmet radi kaznenog djela iz članka 243. stavak 5 KZ/11 koje je u nadležnosti Županijskog suda u Zagrebu.

Za ostala kaznena djela navedena u Vašem zahtjevu nadležan je općinski sud, odnosno u konkretnom slučaju Općinski kazneni sud u Zagrebu pa ćemo stoga njima na nadležno postupanje proslijediti Vaš zahtjev o čemu ćete biti obaviješteni.

S poštovanjem,

Jan Torjanac
Sudski savjetnik / Court Advisor
Kazneni odjel I. stupnja / Criminal Division, 1st instance
Službenik za informiranje / Information Officer
-------------------------------------------------
[e-mail adresa]
tel.: +385 1/3477 313
-------------------------------------------------
Županijski sud u Zagrebu / County Court in Zagreb
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5 / Nikole Šubića Zrinskog 5 Square
Zagreb
web: www.sudovi.pravosudje.hr/zszg

show quoted sections

Jan Torjanac,

1 Attachment

Na znanje

Jan Torjanac
Sudski savjetnik / Court Advisor
Kazneni odjel I. stupnja / Criminal Division, 1st instance
Službenik za informiranje / Information Officer
-------------------------------------------------
[e-mail adresa]
tel.: +385 1/3477 313
-------------------------------------------------
Županijski sud u Zagrebu / County Court in Zagreb
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5 / Nikole Šubića Zrinskog 5 Square
Zagreb
web: www.sudovi.pravosudje.hr/zszg

show quoted sections

Alumni Stella left an annotation ()

Poštovana Jelena,

ustupljivanjem zahtjeva predmet se ne završava, stoga nije pravilno označiti status predmeta kao "Odbijen." I dalje očekujemo očitovanje tijela javne vlasti kojem je zahtjev ustupljen, točnije očekujemo odgovor Opcinskog suda u Zagrebu. Po primitku istog mozete ponovno azurirati status.

Imamo Pravo Znati podrška