Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije na obiteljskim kućama za 2019-2020

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

popis potpisanih ugovora s iskazanim snagama, ugovorenom cijenom te prosječnom isplaćenom cijenom za Mjeru sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije na postojećim obiteljskim kućama za 2019. te 2020. godinu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje:

Poštovani,

izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti iz naslova.

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijiski nadzor tijela javne vlasti.

Ujedno prilažem dokaze o dostavi emaila iz email server loga:

App: ImamoPravoZnati
From: [request-id] at imamopravoznati.org
To: [email sluzbenika za informiranje]
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije na obiteljskim kućama za 2019-2020
Created: 17 days ago (April 19, 2022 00:17)
Delivered: less than 5 seconds after being sent
Time: 17 days ago
DSN: 2.0.0
Status: sent (250 2.0.0 23IEHZZ4027071-23IEHZZ6027071 Message accepted for delivery)

Ovo u zagradi je informacija koju je poslao email server fzoeu.hr => Message accepted for delivery, sto znaci da je email na njihovoj strani zaprimljen.

Srdačan pozdrav,
Miroslav

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

1 Attachment

From: Danijel Orlić <[Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Date: Fri, May 20, 2022 at 1:53 PM
Subject: Zahtjev za pristup informacijama, dokumentacija, dostavlja se

Stupanj klasifikacije: SLUŽBENO

KLASA: UP/I 351-02/22-34/7

URBROJ: 563-09-1/16-22-2

Poštovani,

U privitku se dostavlja zatražena informacija sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Fond ne obrađuje podatke na način kojim bismo mogli iskazati instaliranu snagu svih sufinanciranih fotonaponskih elektrana, te stoga ne možemo dostaviti traženi podatak.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

Danijel Orlić, dipl. iur.
Voditelj Službe kadrovskih i općih poslova/ Head of Human Resources and General Affairs Service

Služba kadrovskih i općih poslova / Human Resources and General Affairs Service

Tajništvo/ Secretary’s Office

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

phone: +385 1 5391 883
fax: +385 1 5391 810

mob: +385 91 754 0022
e-mail: [Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb e-mail za zahtjeve]

www.fzoeu.hr

From: Pisarnica <[e-mail adresa]>
Sent: Tuesday, May 10, 2022 3:38 PM
To: Danijel Orlić <[e-mail adresa]>
Subject: Upozorenje, daje se, postupanje, traži se 008-03/22-01/165

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo obavijest Povjerenika za informiranje.

Srdačan pozdrav,

Pisarnica

logo

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb

Hrvatska

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. The thoughts and opinions expressed in this message are the sender's alone and do not necessarily represent the opinion of Environmental Protection and Energy Efficiency Fund. Environmental Protection and Energy Efficiency Fund accepts no liability for any potential damage caused by the receipt and/or usage of this message and files attached to it.