Tužbe protiv novinara i medija

Gong made this Freedom of Information request to Općinski sud u Zaboku as part of a batch sent to 169 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

This request has been withdrawn by the person who made it. There may be an explanation in the correspondence below.

Za: Općinski sud u Zaboku

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa, ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Jasminka Držaić,

Poštovani,

obavještavam Vas da od dana 31. ožujka 2015. godine nisam više službenik
za informiranje Opæinskog suda u Zaboku. Opæinski sud u Zaboku spojen je
dana 01. travnja 2015. sa Opæinskim sudom u Zlataru.

S poštovanjem,

Jasminka Držaiæ

Opæinsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Voditeljica odjeljka financijsko-materijalnog poslovanja

--------------------------------------------------------------------------

From: GONG <[ZPPI #6799 email]>
Sent: 19 February 2019 09:30
To: Jasminka Držaiæ
Subject: Tužbe protiv novinara i medija
 
     Za: Opæinski sud u Zaboku
    
     Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”,
     broj 25/13. i 85/15.) èl. 10 st. (1) obraæamo vam se s upitom o
     predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i
     medija (graðanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do
     danas.
     Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa,
     ako ga je moguæe pronaæi na tražilici sudskih odluka, ili odluke
     (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.
    
     S poštovanjem,
    
     GONG
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #6799 email]
    
     Je li [Općinski sud u Zaboku e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Opæinski sud u Zaboku? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeæi ovaj obrazac:
    
[1]http://imamopravoznati.org/change_reques...

[2][IMG] [3]Zatražite da ažuriramo adresu e-pošte za Opæinski sud u Zaboku
- Imamo pravo znati
imamopravoznati.org

    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [4]http://imamopravoznati.org/help/officers

[5][IMG] [6]Službenika za informiranje - Imamo pravo znati
imamopravoznati.org

    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, proèitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posveæenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://imamopravoznati.org/change_reques...
2. http://imamopravoznati.org/change_reques...
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...