Ulaganje u poljoprivrdu

Ilija Tikvić made this Freedom of Information request to Općina Vrbanja as part of a batch sent to 20 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Općina Vrbanja
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016 i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Vrbanja

Poštovani,

Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, dostavljamo Vam slijedeći odgovor:

Prihodi Proračuna Općine Vrbanja ostvareni od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015., 2016., i 2017. Godinu korištena su u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake.

Navedena sredstva su korištena za:

- program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta
- program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje, te poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže,
- nasipavanje i ravnanje poljskih putova,
- za ostale potrebe u poljoprivredi-programe sufinanciranja i druge poticajne mjere:(sufinanciranje ukupno 15% plaćene premije osiguranja poljoprivrednih usjeva Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Vrbanja, sufinanciranje prekvalifikacije za zanimanje poljoprivredni tehničar OPG-ima, sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača OPG-ima, sufinanciranje Programa Vukovarsko-srijemske županije - program revitalizacije poljoprivrednog zemljišta nakon katastrofalne poplave rijeke save (analiza tla).

Navedene stavke su prikazane u Proračunima Općine Vrbanja za 2015., 2016., i 2017. Godinu, koji su objavljeni na službenoj web stranici općine Vrbanja na slijedećim poveznicama:

https://www.dropbox.com/s/799qjd8prmnzyb...
https://www.dropbox.com/s/uq0fx8qsvjhlyr...
https://www.dropbox.com/s/12iili8y29owb9...

Lijep pozdrav,

Službenica za informiranje
Zdenka Jelović

show quoted sections