UNUTARNJE USTROJSTVO I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA s važećim koeficijentima za radna mjesta unutar Županijske uprave Sisačko - moslavačke županije za sve upravne odjele.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Sisačko-moslavačka županija should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Veljko Mioković

Za: Sisačko-moslavačka županija

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

Dostava - UNUTARNJE USTROJSTVO I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA s važećim koeficijentima za radna mjesta unutar Županijske uprave Sisačko - moslavačke županije za sve upravne odjele.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.
Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,
Veljko Mioković