Upit za informacijama u vezi organizacije tečajeva hrvatskog jezika

Centar za mirovne studije made this Freedom of Information request to Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb as part of a batch sent to 2 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Centar za mirovne studije

Poštovani,

s obzirom da je Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo odluku o ukidanju odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada", molim vas da nam na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) u pisanom obliku dostavite: (i.) navedenu odluku (ako ista nije u potpunosti objavljena na https://eufondovi.mup.hr/vijesti/odluka-... (ii.) sve druge odluke te sporazume koji se odnose na dodjelu financijskih sredstava za provedbu projekta „Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada, bilo Ministarstvu znanosti i obrazovanju ili kojem drugom tijelu; te (iii.) bilo koje druge odluke ili sporauzume na temelju kojih ili u okviru kojih je predviđeno financiranje organizacije tečajeva hrvatskih jezika za strance.

Također molim Vas da nam na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) date odgovore i informacije na sljedeća pitanja:

1) Je li pokrenut postupak detekcije odgovornih fizičkih osoba za „postupanja korisnika (...) suprotna obvezama propisanih člankom 5. Sporazuma“ odnosno za propuste u provođenju aktivnosti projekta „vodeći se načelima dobrog financijskog upravljanja, u dogovorenom vremenskom i financijskom planu po pravilima struke“ te za propuste u dostavljanju „na odobravanje zahtjeve za plaćanje/naknadu plaćenih troškova s pratećom dokumentacijom tepolugodišnji izvještaj u određenom roku“?

2) Ako su detektirane osobe za gornja postupanja je li pokrenut disciplinski ili kakav drugi postupak protiv tako detektiranih osoba?

3) Gdje su usmjerena neutrošena sredstva koja su bila namijenjena za provedbu predmetnog projekta te o kojem se iznosu radi?

4) S obzirom na novi period financiranja kroz sredstva alocirana Republici Hrvatskoj u sklopu fonda “AMIF”,koje će biti provedbeno tijelo za održavanje tečajeva hrvatskog jezika? Hoće li to tijelo biti nadležno za provedbu javne nabave?

5) S obzirom na ranije spomenutu odluku, a i činjenicu da je Republika Hrvatska sukladno čl. 74. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti obvezna osigurati tečaj hrvatskog jezika, povijesti i kulture radi uključivanja u hrvatsko društvo, hoće li se organizirati tečajevi te postoji li mehanizam nadoknađivanja uskraćenog prava prema osobama koje zbog propusta državne institucije isti tečaj nisu pohodile?

6) Koliki je iznos financijskih sredstava predviđen za organizaciju tečajeva hrvatskog jezika u 2022., odnosno u novom finacijskom okviru 2021. - 2027.?

7) Hoće li se financijska sredstva Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) koristiti za organizaciju tečajeva hrvatskog jezika koju bi provodila visoka učilišta?

8) Hoće li se financijska sredstva Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) koristiti za organizaciju tečajeva hrvatskog jezika čijim završetkom bi se stekla potvrda s naznakom stupnja znanja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ-u) za razine B1 i B2.

9) Kada i tko će organizirati javnu nabavu za organizaciju učenja hrvatskog jezika?
10) Postoji li mogućnost organizacije tečaja na temelju vaučer sistema za obrazovanje odraslih, gdje osobe pod međunarodnom zaštitom dobivaju vaučere sa novčanim sredstvima, te same odabiru 1) jezične škole za tečaj i 2) stupanj tečaja?

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije,
Selska cesta 112a,
10 000 Zagreb,