Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Lana Podgoršek made this Freedom of Information request to Grad Knin as part of a batch sent to 128 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Lana Podgoršek

Za: Grad Knin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Ivica Brčina,

Poštovani,

molimo da vaš upit vezan za izdavanje dozvola za ulične zabavljače
pošaljete na službenu mail adresu
službenika za informiranje Grada Knina: [1][e-mail adresa]
te ćemo u što kraćem roku odgovoriti na vaš zahtjev.

S poštovanjem,

Ivica Brčina
Grad Knin

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Ivica Brcina, Grad Knin

Poštovani,

u svojstvu službene osobe za pristup informacijama ispred Grada Knina,
u nastavku dostavljam odgovor na Vaš upit od 20. lipnja 2016. godine:

Grad Knin nema poseban akt koji propisuje uvjete za izdavanje dozvola za
ulične zabavljače niti smo imali zahtjeve ovoga tipa.
Nadalje, odobrenja za korištenje javnih površina u gradu Kninu izdaju se
temeljem Odluke o komunalnom redu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije» br. 5/11 i 10/11)i Odluke o davanju u zakup i na korištenje
javnih površina i neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu Grada
Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih
djelatnosti («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 11/03.
Navedene odluke dostupne su na službenoj stranici Šibensko - kninske
županije na sljedećoj poveznici:
http://sibensko-kninska-zupanija.hr/stra...

S poštovanjem,

ZAMJENIK SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Ivica Brčina

show quoted sections