Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Lana Podgoršek made this Freedom of Information request to Grad Omiš as part of a batch sent to 128 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Lana Podgoršek

Za: Grad Omiš

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Grad Omis, Grad Omiš

2 Attachments

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ

Ured gradonačelnika

KLASA: 008-01/16-01/01

URBROJ: 2155/01-03-16-25

Omiš, 27. lipnja 2016.


Gđa


Lana Podgoršek

Poštovana gospođo Podgoršek,

u vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo
traženi odgovor nadležnog odjela

Grada Omiša te Vam dolje niže dostavljamo link na predmetnu odluku:

http://www.omis.hr/glasnici/2013-10.pdf

S poštovanjem,

Ivanka
Galić, službenik za informiranje

----- Original Message -----
From: "Lana Podgoršek" <[ZPPI #1778 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Omiš" <[Grad Omiš e-mail za zahtjeve]>
Sent: Friday, June 10, 2016 6:51 PM
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola za
ulične zabavljače

Za: Grad Omiš

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1778 email]

Je li [Grad Omiš e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Omiš? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------