Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Igor Valentin made this Freedom of Information request to Osnovna škola Blato as part of a batch sent to 1000 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, Osnovna škola Blato should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Blato

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Tonći Padovan, Osnovna škola Blato

Poštovani gospodine Valentin !

 

Zaprimili smo Vaš zahtjev i zaveli u knjizi pošte pod rednim brojem:
623/2017  KLASA:  602-02-02/17 – 186   URBROJ: 2138-24-02/17-02-1   Kada
budemo imali podatke o školskoj 2018./2019. godini  rado će Vam naš
službenik za informiranje dostaviti tražene podatke, a koje će te
zatražiti na Obrascu koji se nalazi na našoj web stranici.

Ukoliko ostajete pri zahtjevu dostavit ćemo Vam tražene dokumente čim
nastanu  u rujnu  2018. godine.

Na donjem linku nalazi se naš Obrazac

[1]http://www.os-blato.skole.hr/upload/os-b...

 

na znanje službeniku za  informiranje  OŠ  Blato

 

KLASA:  602-02-02/17 – 186   

URBROJ: 2138-24-02/17-02-2   

 

S poštovanjem 

 

 

Tonći Padovan, prof.

Ravnatelj  OŠ Blato

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Igor Valentin <[ZPPI #5562 email]>
Poslano: Monday, December 11, 2017 10:32:22 PM
Prima: Zahtjevi za PPI upućeni prema Osnovna škola Blato
Predmet: Vijeće roditelja u školskoj godini 2018/2019
 
     Za: Osnovna škola Blato
    
     Poštovani,
     sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
     za školsku godinu 2018/2019:
    
     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)
    
     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
    
     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća (čl. 137, st.
     3 Zakona)
    
     4) Ime člana predsjedničkog vijeća izabran za predstavnika
     roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
    
     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
    
     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
    
     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).
    
     S poštovanjem,
    
     Igor Valentin
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #5562 email]
    
     Je li [Osnovna škola Blato e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Osnovna škola Blato? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    
[2]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [3]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [4]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.os-blato.skole.hr/upload/os-b...
2. http://imamopravoznati.org/change_reques...
3. http://imamopravoznati.org/help/officers
4. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Za: Osnovna škola Blato

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) --> ako postoji, potrebno je dostaviti presliku u digitalnom obliku
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Tražili ste dodatne informacije vezane uz zahtjev, stoga niže dostavljam pojašnjenja:
a) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI), podnositelj zahtjeva nije dužan dostavljati razloge, svrhe niti objašnjenja zašto traži informacije
b) zahtjev ponosim ja osobno kao fizička osoba
c) sukladno ZPPI-u, podnositelj zahtjeva nije obavezan dostavljati zahtjev za pristup informacijama na obrascu - on je čisto alat koji služi kao pomoć, stoga nije dozvoljeno odbijati zahtjev ako nije dostavljen na obrascu - zahtjev poslan elektronskim putem smatra se pisanim zahtjevom
d) podnositelj zahtjeva nije dužan postpisivati niti ovjeravati pečatom zahtjev
e) "uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, kada već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći" - citat iz publikacije Povjerenika za informiranje "Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama - Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti", dostupan na http://publikacije.imamopravoznati.org/

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Tonći Padovan, Osnovna škola Blato

 

Poštovani zahvaljujem na Vašem odgovoru.

Ne inzistiramo na podnošenju zahtjeva na obrascu.

Naš službenik odgovoran za informiranje dostavit će Vam tražene dokumente 
kada  isti budu doneseni u slijedećoj školskoj godini.

 

S  poštovanjem !

 

T. Padovan

 

Poslano iz programa [1]Pošta za Windows 10

 

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Igor Valentin <[ZPPI #5562 email]>
Poslano: Sunday, December 24, 2017 9:15:55 AM
Prima: Tonći Padovan
Predmet: Re: Odg: Vijeće roditelja u školskoj godini 2018/2019
 
     Za: Osnovna škola Blato
    
     Poštovani,
     u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:
    
     1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)
     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
     (čl. 137, st. 3 Zakona)
     4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) --> ako postoji,
     potrebno je dostaviti presliku u digitalnom obliku
     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).
    
     Tražili ste dodatne informacije vezane uz zahtjev, stoga niže
     dostavljam pojašnjenja:
     a) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI),
     podnositelj zahtjeva nije dužan dostavljati razloge, svrhe niti
     objašnjenja zašto traži informacije
     b) zahtjev ponosim ja osobno kao fizička osoba
     c) sukladno ZPPI-u, podnositelj zahtjeva nije obavezan dostavljati
     zahtjev za pristup informacijama na obrascu - on je čisto alat koji
     služi kao pomoć, stoga nije dozvoljeno odbijati zahtjev ako nije
     dostavljen na obrascu - zahtjev poslan elektronskim putem smatra se
     pisanim zahtjevom
     d) podnositelj zahtjeva nije dužan postpisivati niti ovjeravati
     pečatom zahtjev
     e) "uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva
     podnesenog elektroničkom poštom, kada već sa sigurnošću možete
     utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima
     ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći" -
     citat iz publikacije Povjerenika za informiranje "Primjena Zakona o
     pravu na pristup informacijama - Priručnik za službenike za
     informiranje u tijelima javne vlasti", dostupan na
     [2]http://publikacije.imamopravoznati.org/
    
     Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz
     vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete
     poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.
    
     Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja
     zahtjeva.
    
     S poštovanjem,
    
     Igor Valentin
    
    

show quoted sections

Poštovani,
možda niste vidjeli moj email s ispravkom od 12. prosinca:

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, zahtjev se odnosi na šk.god 2017/2018.

S poštovanjem,
Igor Valentin