Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ made this Freedom of Information request to Općina Lupoglav as part of a batch sent to 40 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

- Preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ
Selska 7c
10000 Zagreb
Novinar

Općina Lupoglav

4 Attachments

Poštovani,

priloženo dostavljamo informacije o ugovorima o uslugama s medijima za 2020. i 2021. godinu, sukladno upućenom zahtjevu za pristup informacijama.

Lijep pozdrav,

Općina Lupoglav
Lupoglav 17
52426 Lupoglav
Tel: 052/685-022
www.lupoglav.hr

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:
Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka može sadržavati povjerljive informacije i namijenjen je isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je strogo zabranjeno. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Općine Lupoglav.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:
The content of this message and possibly annexed data can contain confidential information and is intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorized use of this message is strictly prohibited. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the Municipality of Lupoglav.

show quoted sections