Dress code u hrvatskim školama - skupni zahtjev

Poslano za 999 tijelo javne vlasti od Hanna Molnar dana .
Za: Osnovna škola Sidonije Rubido Erdody Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Osnovna škola Stjepana Radića, Bibinje od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Osnovna škola Stjepana Radića-Bibinje Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstv...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Osnovna škola Trnovitica, Velika Trnovitica od strane Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Osnovna škola Trnovitica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu imaju služb...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Osnovna škola Sela, Sela od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Osnovna škola Sela Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni ko...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Osnovna škola Velika Mlaka, Velika Mlaka od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Osnovna škola Velika Mlaka Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu imaju slu...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu im...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u in...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Elektrostrojarska obrtnička škola Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu im...
Za: Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom javnosti Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informac...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Glazbena škola Blagoje Bersa, Zadar od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Glazbena škola Blagoje Bersa, Zadar Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Gospodarska škola Varaždin od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Gospodarska škola Varaždin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu imaju slu...
Za: Grafička škola u Zagrebu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu imaju služb...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Katolička osnovna škola, Požega od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Katolička osnovna škola u Požegi Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu ima...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Komercijalno-trgovačka škola Split od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Komercijalno-trgovačka škola Split Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu i...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Medicinska škola Dubrovnik od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Medicinska škola Dubrovnik Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu imaju slu...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Medicinska škola Osijek od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Medicinska škola Osijek Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu imaju službe...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Osnovna škola Valentin Klarin, Preko od strane Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Osnovna škola 'Valentin Klarin' Preko Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Osnovna škola Ivan Lacković Croata, Kalinovac od strane Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Osnovna škola 'Ivan Lacković Croata' Kalinovac Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnog...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Osnovna škola Bedenica od strane Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Osnovna škola Bedenica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u inozemstvu imaju služben...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev poslan Osnovna škola ANŽ Frankopan, Kosinj od strane Hanna Molnar dana .

Jako kasni

Za: Osnovna škola 'ANŽ Frankopan' Kosinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Mnoge škole u...