Bespravna gradnja

Damir Miloš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Poštovani Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

je li izvršena ikakva vrsta inspekcije na javnom prolazu zgrade u ulici Marina Tartaglie, između brojeva 18-20, Zagreb? Nezakonito je izgrađena ograda koja je zatvorila prolaz građanima u park. Prijavljeno je građevinskoj inspekciji telefonski dva ili tri puta u zadnje dvije godine te poslana prijava e-mailom s fotografijama kao dokaz. Na zahtjev ponovo šaljem fotografije spornog prolaza.

S poštovanjem,

Damir Miloš

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani g. Miloš,

Problem na koji ukazujete nije u nadležnosti građevinske inspekcije,
već eventualno komunalnog redarstva Grada Zagreba.
Napominje se i da se ovakvi slučajevi, u pravilu
rješavaju sa predstavnicima suvlasnika stanova zgrade i upravitelja zgrade
u okviru njihovih nadležnosti sukladno pravima koja propisuje
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Srdačan pozdrav,                     

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

prikazati citirane dijelove

Administratorica Lana je ostavio/la bilješku ()

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku 21, stavka 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Budite slobodni inzistirati da to tijelo javne vlasti ustupi vaš zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno članku 21 ZPPI-ja.