Bodovni prag na Medicinskom fakultetu u Osijeku

Zahtjev za pristup informacijama od Sara Marić za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Medicinski fakultet
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Koliko bodova je ostvario zadnji upisani student na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine u Osijeku? Ako možete navesti podatke za posljednje tri godine. Hvala.

Dina Švedl Šarić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet

Poštovana,

Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama koje posjeduje Medicinski fakultet Osijek obvezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pozivam Vas da ispravite, odnosno nadopunite zahtjev u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva na ispravak.

S poštovanjem,

Dina Švedl Šarić

prikazati citirane dijelove