Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

o broju izdanih lovačkih iskaznica stranim državljanima te broju iskaznica izdanim hrvatskim državljanima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu, odnosno informaciju iz izvještaja kojeg Hrvatski lovački savez predaje svake godine predaju Ministarstvu temeljem članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN 070/2010).

S poštovanjem,
Bolesław Słociński
Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

dostavljamo informacije koje ovo Ministarstvo posjeduje:

2017.
broj domaćih lovaca - 48.997
broj stranih lovaca - 10.505

2018.
broj domaćih lovaca – 55.192
broj stranih lovaca – 10.463

2019.
broj domaćih lovaca – 62.388
broj stranih lovaca - 10.256

2020.
broj domaćih lovaca – 64.394
broj stranih lovaca – 6.311

2021.
broj domaćih lovaca – 64.245
broj stranih lovaca – 7597.

Upućujemo podnositelja zahtjeva da je u travnju 2022. stupio na snagu novi Pravilnik o uvjetima i načinu lova (NN 48/22) kojim nije propisana obveza dostave izvještaja ovom Ministarstvu od Hrvatskog lovačkog saveza, pa ipak, dostavljamo prikupljene informacije i za 2022. i 2023. godinu:

2022.
broj domaćih lovaca - 65.402
broj stranih lovaca - 9.395

2023.
broj domaćih lovaca - 68.320
broj stranih lovaca - mjesečne iskaznice 10040, godišnje iskaznice 1606.

S poštovanjem,

Marina Gostrec
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034
Fax: +385 1 6109 200
E-pošta: [e-mail adresa]

Web-adresa: www.poljoprivreda.gov.hr

prikazati citirane dijelove