Broj učenika azilanata/tražitelja azila upisanih u osnovne škole Grada Zagreba

Zahtjev za pristup informacijama od Filip Gospodnetić za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,
za potrebe izrade doktorske disertacije pod nazivom "Provjera postavki Berryeva modela akulturacije u obrazovnom kontekstu" u kojem istražujem odnos učitelja i učenika azilanata/tražitelja azila, molio bih vas informaciju o broju učenika tražitelja azila/azilanata koji su upisani o osnovne škole u Gradu Zagrebu u školskoj godini 2021./2022. te 2022./2023.

S poštovanjem,
Filip Gospodnetić

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Gospodnetić,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je Vaš upit (KLASA:
004-01/23-01/00030, URBROJ: 15-23-0001) od 18. ožujka u kojem tražite
pristup informacijama o broju učenika azilanata/tražitelja azila upisanih
u osnovne škole Grada Zagreba, a u skladu s člankom 23. stavku 1. točki 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama, očitujemo se kako slijedi.

                                                                                                                                                                                

Vezano uz Vaš upit obavještavamo Vas da je Sektor za rani, predškolski i
osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja
odgovoran za pripremu i davanje suglasnosti za pripremnu i dopunsku
nastavu sukladno Pravilniku o provođenju pripremne i dopunske nastave za
učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave
materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika (Narodne novine,
broj 15/2013), a temeljem zahtjeva škola odnosno odluka Gradskog ureda za
obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba. Pri tome je potrebno naglasiti
kako se u nekim slučajevima odobrena pripremna nastava hrvatskog jezika
nije realizirala u potpunosti (do isteka svih 70 sati hrvatskog jezika)
jer učenici napuštaju školske ustanove. Samim time, ističemo kako se
podaci dostavljaju temeljem ranije navedenog Pravilinka.

 

S tim u vezi, očitujemo se kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja s
danom 18. ožujka 2023. godine, raspolaže podacima da je u 2021. godini
bilo 28 učenika azilanata/tražitelja azila upisanih u osnovne škole Grada
Zagreba, dok je njihova brojka u 2022. godini iznosila 18 učenika.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]
 

Službenik za informiranje

e: [2][MZOS e-mail za zahtjeve]

Donje Svetice 38, 10000,
Zagreb

[3]mzo.gov.hr

 

 

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove