Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Zahtjev za pristup informacijama od Pero Mitric za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb kao dio skupine poslane na 9 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine (ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN 141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje. Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Željka Ćurčija,

1 privitaka

Poštovani,

u privitku se nalazi dopis kojim se traži nadopuna Vašeg zahtjeva za
pristup informacijama koji ste uputili Ministarstvu socijalne politike i
mladih dana 03. siječnja 2016. godine.

 

S poštovanjem,

 

Glavno tajništvo ministarstva

Ministarstvo socijalne politike i mladih

10 000 Zagreb, Savska cesta 66

 

 

Poštovani Željka Ćurčija,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je moja elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev elektronskim putem.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice zabranjemo je slati kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Molim vas budite ljubazni i provjerite da moj email s kucnom adresom nije zavrsio u Junk folderu (Nezeljena posta).

S poštovanjem,

Pero Mitric

Željka Ćurčija,

1 privitaka

Poštovani,

u privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama
upućen Ministarstvu socijalne politike i mladih dana 03. siječnja 2016.
godine.

 

S poštovanjem,

 

Glavno tajništvo ministarstva

Ministarstvo socijalne politike i mladih

10 000 Zagreb, Savska cesta 66