Detaljna specifikacija ostvarenih rashoda u Gradskoj četvrti Trešnjevka - jug u razdoblju 2013.-2017.

Damir Kovačić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

U Financijskom planu Gradske četvrti Trešnjevka - jug za 2016.
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...

u članku 2, točka B) RASHODI
u razdjelu 3237 INTELEKTUALNE USLUGE planirani su rashodi od 40.000,00 HRK, dok su u razdjelu 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ZA VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI planirani rashodi u iznosu od 100.000,00 HRK.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostave detaljne specifikacije ostvarenih rashoda Gradske četvrti Trešnjevka - jug po razdjelu
3237 INTELEKTUALNE USLUGE i
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ZA VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI
za razdoblje od 2013. do zaključno 2017. godine:
- tko su korisnici sredstava iz navedenog financijskog plana Gradske četvrti Trešnjevka - jug,
- koliki su iznosi dodijeljenih sredstava po korisniku?

Sukladno čl.17. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev.

Također, sukladno čl. 21. st.1. ZPPI-ja, ukoliko imate saznanja o tijelu koje posjeduje traženu informaciju, dužni ste ustupiti moj zahtjev tome tijelu, bez odgode.

Inicijalno je ovaj zahtjev upućen na Gradsku četvrt Trešnjevka-jug, [email address], na adresu koja je navedena na službenim stranicama Grada Zagreba (http://www.zagreb.hr/osnovni-podaci/13525). U odgovoru na moj zahtjev koji je poslan sa druge adrese [email address], a kojeg potpisuje pročelnica Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Renata Šimon, dipl. iur., navedeno je da se u vezi mog podneska moram "obratiti Službenicima za informiranje ispred Grada Zagreba (Branimiru Lončaru i Ani Gojanović Rakić)."

Podsjećam, sukladno Zakonu, tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o ovom zahtjevu u roku 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem,

S poštovanjem,
Damir Kovačić, dipl. ing.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Nastavno na donji zahtjev za pristupom informacijama,
temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), a vezano uz članak 18. stavak 3. Zakona, molimo da,
u roku od 5 dana od zaprimanja ove obavijesti, dopunite Vaš zahtjev na način da nam dostavite adresu Vašeg prebivališta.
U protivnom, zahtjev ćemo odbaciti rješenjem temeljem članka 20. stavka 2. Zakona.

Također, obavještavamo Vas kako mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi predstavljaju samostalna tijela javne vlasti u smislu odredbi Zakona te su dužni samostalno rješavati zahtjeve za pristupom informacijama te ispunjavati druge obveze propisane odredbama članaka 10.-14. Zakona.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
službenik za informiranje
________________________________________
Šalje: Damir Kovačić [[ZPPI #6305 email]]
Poslano: 25. siječanj 2018 17:02
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Detaljna specifikacija ostvarenih rashoda u Gradskoj četvrti Trešnjevka - jug u razdoblju 2013.-2017.

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

U Financijskom planu Gradske četvrti Trešnjevka - jug za 2016.
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...

u članku 2, točka B) RASHODI
u razdjelu 3237 INTELEKTUALNE USLUGE planirani su rashodi od
40.000,00 HRK, dok su u razdjelu 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA ZA VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI planirani rashodi u iznosu od
100.000,00 HRK.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave detaljne specifikacije ostvarenih rashoda Gradske četvrti
Trešnjevka - jug po razdjelu
3237 INTELEKTUALNE USLUGE i
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ZA VIJEĆE GRADSKE
ČETVRTI
za razdoblje od 2013. do zaključno 2017. godine:
- tko su korisnici sredstava iz navedenog financijskog plana
Gradske četvrti Trešnjevka - jug,
- koliki su iznosi dodijeljenih sredstava po korisniku?

Sukladno čl.17. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama
naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu
elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev.

Također, sukladno čl. 21. st.1. ZPPI-ja, ukoliko imate saznanja o
tijelu koje posjeduje traženu informaciju, dužni ste ustupiti moj
zahtjev tome tijelu, bez odgode.

Inicijalno je ovaj zahtjev upućen na Gradsku četvrt Trešnjevka-jug,
[e-mail adresa], na adresu koja je navedena na službenim
stranicama Grada Zagreba
(http://www.zagreb.hr/osnovni-podaci/13525). U odgovoru na moj
zahtjev koji je poslan sa druge adrese
[e-mail adresa], a kojeg potpisuje pročelnica
Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Renata Šimon, dipl. iur.,
navedeno je da se u vezi mog podneska moram "obratiti Službenicima
za informiranje ispred Grada Zagreba (Branimiru Lončaru i Ani
Gojanović Rakić)."

Podsjećam, sukladno Zakonu, tijelo javne vlasti mora donijeti
odluku o ovom zahtjevu u roku 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem,

S poštovanjem,
Damir Kovačić, dipl. ing.

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6305 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/ico-guidance-for-authoritiesBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani g. Lončar,

na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog e-maila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,
Damir Kovačić