Dopuštenja za odstupanje od zabranjenih radnji prema Zakonu o zaštiti prirode

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Zagrebački holding, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,

Obraćamo vam se uslijed primijećenih radova rušenja stabala i rezanja grana na području Grada Zagreba tijekom travnja i svibnja 2022. godine. Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:
1) Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za namjerno uznemiravanje, posebno u vrijeme razmnožavanja i podizanja mladih, strogo zaštićenih vrsta ptica na području Grada Zagreba za 2022. godinu.
2) Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za namjerno uništavanje ili uzimanje jaja strogo zaštićenih vrsta ptica te namjerno uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla na području Grada Zagreba za 2022. godinu.
3) Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanje ili odmaranja strogo zaštićenih vrsta ptica na području Grada Zagreba za 2022. godinu.

S poštovanjem,
Petra Čulig
Udruga BIOM

Za: Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,

Molimo potvrdite da ste primili naš zahtjev te nas obavijestite kada bismo mogli očekivati odgovor.

S poštovanjem,

Petra Čulig
Udruga BIOM

Vlado Suša, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,

molim Vas da nam pošaljete zahtjev, odnosno pitanje. Ne vidimo ga u mailu niže, niti je došao kakav prilog.

Lp,

Vlado Suša

Službenik za informiranje
Služba za logistiku Upravi
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 642 0008
E-mail: [ZGH e-mail za zahtjeve]
www.zgh.hr
 
Disclaimer:
 
Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Hvala!
 
This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački holding d.o.o.
Thank you!

prikazati citirane dijelove

Za: Vlado Suša

Poštovani,

Prilažem naš zahtjev od 20. svibnja 2022. za Zagrebački Holding:

Obraćamo vam se uslijed primijećenih radova rušenja stabala i rezanja grana na području Grada Zagreba tijekom travnja i svibnja 2022. godine. Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:
1) Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za namjerno uznemiravanje, posebno u vrijeme razmnožavanja i podizanja mladih, strogo zaštićenih vrsta ptica na području Grada Zagreba za 2022. godinu.
2) Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za namjerno uništavanje ili uzimanje jaja strogo zaštićenih vrsta ptica te namjerno uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla na području Grada Zagreba za 2022. godinu.
3) Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanje ili odmaranja strogo zaštićenih vrsta ptica na području Grada Zagreba za 2022. godinu.

S poštovanjem,
Petra Čulig
Udruga BIOM

Vedrana Dvornik, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovana gospođo Čulig,

 

ljubazno Vas molim detaljniju informaciju za koje točno radove rušenja
stabala i rezanja grana na području Grada Zagreba, tijekom travnja i
svibnja 2022. godine se Vaš upit odnosi te na kojoj lokaciji?

 

Unaprijed zahvaljujem.

 

S poštovanjem,

 

Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 642 0008
E-mail: [1][e-mail adresa]
[2]www.zgh.hr 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Vedrana Dvornik

Poštovani,

Zanima nas je li Zagrebački Holding tražio dopuštenja od navedenog Ministarstva za obavljanje spomenutih radnji tijekom ove godine za područje Grada Zagreba, neovisno o pojedinoj lokaciji.

S poštovanjem,
Petra Čulig
Udruga BIOM

Vlado Suša, Zagrebački holding, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zrinjevac održavanje stabala u gradu
Zagrebu vrši prema godišnjem planu održavanja, a rješenja po kojima
postupamo, ovisno o lokaciji i zoni zaštite, izdaju nam Gradski ured za
obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, Odsjek za zelene površine ili Gradski zavod za zaštitu spomenika
kulture i prirode. Postupaju li navedeni uredi prilikom izdavanja rješenja
sukladno određenim dopuštenjima nadležnog Ministarstva, molimo da
provjerite s istima.

 

Lp,

 

Vlado Suša

 

Službenik za informiranje

Služba za logistiku Upravi

 

[1]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 642 0008

E-mail: [2][ZGH e-mail za zahtjeve]

[3]www.zgh.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any
data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered
operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this
e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački
holding d.o.o.

Thank you!

 

From: Udruga BIOM <[4][ZPPI #9081 email]>
Sent: Wednesday, July 20, 2022 11:56 am
To: Vedrana Dvornik <[5][e-mail adresa]>
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Dopuštenja za odstupanje
od zabranjenih radnji prema Zakonu o zaštiti prirode

 

Za: Vedrana Dvornik

Poštovani,

Zanima nas je li Zagrebački Holding tražio dopuštenja od navedenog
Ministarstva za obavljanje spomenutih radnji tijekom ove godine za
područje Grada Zagreba, neovisno o pojedinoj lokaciji.

S poštovanjem,

Petra Čulig

Udruga BIOM

prikazati citirane dijelove