Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Trogir osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Trogir

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Trogir

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Arbanija
2. Mjesni odbor Čiovo
3. Mjesni odbor Žedno
4. Mjesni odbor Grad
5. Mjesni odbor Plano
6. Mjesni odbor Travarica
7. Mjesni odbor Drvenik Mali
8. Mjesni odbor Drvenik Veliki

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Gordana Hrabar, Grad Trogir

9 privitaka

Poštovani , sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama od
23.siječnja 2023.godine , u privitku  Vam se dostavljaju tražene
informacije. Sa poštovanjem

[1][IMG]

GORDANA HRABAR

Službenik za informiranje

Grad Trogir
Upravni odjel za LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA

SAVJETNICA

 

TRG IVANA PAVLA II br.1

21220, Trogir
Hrvatska
T: +385 (0)21 800 423
[2][e-mail adresa]
[3]Error! Hyperlink reference not valid.

 

 

OBAVIJEST: Ova elektronička poruka je povjerljiva i namijenjena je osobi
(osobama) na koju je naslovljena. Svako neovlašteno korištenje,
umnožavanje ili razdioba ove elektroničke pošte nije dozvoljeno.
Pošiljatelj nije odgovoran za točan i potpun prijenos informacija koje su
sadržane u poruci, te ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu
do kojeg može doći korištenjem ove elektronske pošte. Mada se vjeruje da
ova poruka ne sadrži viruse koji bi mogli uzrokovati štetu računalnom
sustavu na kojem je poruka primljena i otvorena, u isključivoj je
odgovornosti primatelja da isto provjeri.

NOTICE: This e-mail message is confidential and intended for the
addressee(s) only. Any unauthorized use, copying or dissemination of this
e-mail is prohibited. The sender is not responsible for an accurate and
complete transmission of information contained in this message, and bears
no responsibility for any type of damage that may occur due to using this
e-mail. Although this message is believed to be without any virus that may
cause damage to the computer system in which they have been received and
opened, it is the sole responsibility of the recipient is to check that.

References

Visible links
1. https://www.trogir.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.trogir.hr%20/