Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Vrlika osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Vrlika

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Grad Vrlika ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Grad Vrlika

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Vrlika
2. Mjesni odbor Vinalić
3. Mjesni odbor Kosore
4. Mjesni odbor Podosoje
5. Mjesni odbor Garjak
6. Mjesni odbor Ježević
7. Mjesni odbor Maovice
8. Mjesni odbor Otišić

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Marijana Matić, Grad Vrlika

Poštovani, 
sukladno Vašem upitu dostavljam Vam sljedeću informaciju: Statutom Grada
Vrlike nisu osnovani mjesni odbori kao oblici neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana stoga Vam nisam u mogućnosti dostaviti
tražene podatke.  
S poštovanjem,
Marijana Matić, dipl.iur.
Pročelnica Jedinstvenog 
     upravnog odjela
       Grada Vrlike
Mob.: +385 (0) 91 546 5425
Tel.:  +385 (0) 21 827 023
Fax.: +385 (0) 21 827 222
 
   Trg fra Filipa Grabovca 6
           21 236, Vrlika
               Hrvatska
                         
           GRAD VRLIKA

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Miroslav Schlossberg
<[ZPPI #9682 email]>
Poslano: 22. siječnja 2023. 15:31
Prima: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Vrlika
<[e-mail adresa]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Dostava OIB-a za mjesne
samouprave kojima je Grad Vrlika osnivač
 
Za: Grad Vrlika

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u
digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo
tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Vrlika

2. Mjesni odbor Vinalić

3. Mjesni odbor Kosore

4. Mjesni odbor Podosoje

5. Mjesni odbor Garjak

6. Mjesni odbor Ježević

7. Mjesni odbor Maovice

8. Mjesni odbor Otišić

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #9682 email]

Je li [e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Vrlika? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:

[1]https://imamopravoznati.org/change_reque...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[2]https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[3]https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje zahtjeva
i odgovora biti odgođeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup
informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://imamopravoznati.org/change_reque...
2. https://imamopravoznati.org/help/officers
3. https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...