Za: Grad Županja

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Županja I
2. Mjesni odbor Županja II
3. Mjesni odbor Županja III

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Grad Županja

1 privitaka

Poštovani u privitku dostavljam odgovor Grada Županja.

S poštovanjem,

 

Annemarie Balentović, dipl.iur.

Grad Županja

Gradska služba

J.J.Strossmayera 1, Županja

[1]Tel:032-830-472

Fax:032-830-475

[broj mobitela]-810-5941

[Grad Županja e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:032-830-472