Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Velika Trnovitica osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Općina Velika Trnovitica

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Velika Trnovitica ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Općina Velika Trnovitica

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Velika Trnovitica
2. Mjesni odbor Mala Trnovitica
3. Mjesni odbor Nova Ploščica
4. Mjesni odbor Gornja Ploščica
5. Mjesni odbor Gornja Trnovitica
6. Mjesni odbor Mlinski Vinogradi
7. Mjesni odbor Velika Mlinska
8. Mjesni odbor Mala Mlinska

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Općina Velika Trnovitica

Poštovani,

Ponajprije primite naše isprike zbog neodgovaranja u zakonskom roku, naime, Općina Velika Trnovitica je u razdoblju od 23. siječnja do 03. ožujka 2023. godine bez pročelnika JUO, a koji je ujedno i povjerenik za informiranje, a zbog opsega poslova drugo dvoje zaposlenih djelatnika dogodila se omaška u neodgovaranju na Vaš zahtjev.

Nastavno na Vaše traženje obavještavamo Vas kako mjesni odbori koji su pri Općini Velika Trnovitica nemaju dodijeljen OIB ili MB, te isti nemaju otvorene račune za poslovanje, nego su u sredstvu komunikacije sa građanima i mještanima naselja.

Ukoliko možemo još nekako pomoći i odgovoriti na Vaše zahtjeve. Stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Andrea Jandrić, univ. bacc. oec.
Stručni suradnik za financije i računovodstvo
Općine Velika Trnovitica

Velika Trnovitica 223a
43285 Velika Trnovitica
Tel: 043/541-028

prikazati citirane dijelove