Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Davor osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Općina Davor

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Davor ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Općina Davor

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor naselja Davor
2. Mjesni odbor naselja Orubica

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Općina Davor

Poštovani,
Nastavno na Vaš upit dostavljam Vam slijedeću informaciju:

Člankom 81. Statuta općine Davor ( "Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 05/2018.), donesenog na sjednici Općinskog vijeća
općine Davor 09.03.2018. godine, ukinuti su mjesni odbori naselja Davor
i naselja Orubica, a Članak 81. glasi : Mjesni odbori osnovani
Statutom Općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
12/09 i 07/13) se ukidaju istekom mandata od četiri godine članova
vijeća mjesnih odbora izabranih na izborima za članove vijeća mjesnih
odbora 25.05.2014. godine.

S poštovanjem.

Službenik za informiranje:
Ivica Marjanović

-----Izvorna poruka-----
From: Miroslav Schlossberg
Sent: Sunday, January 22, 2023 12:52 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Davor
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Dostava OIB-a za mjesne
samouprave kojima je Općina Davor osnivač

Za: Općina Davor

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u
digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo
osnivač:

1. Mjesni odbor naselja Davor
2. Mjesni odbor naselja Orubica

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #9361 email]

Je li [Općina Davor e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Općina Davor? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
https://imamopravoznati.org/change_reque...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje zahtjeva i
odgovora biti odgođeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga
korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup
informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------=