Za: Općina Klinča Sela

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Beter
2. Mjesni odbor Donja Zdenčina (centar)
3. Mjesni odbor Donja Zdenčina (stari dio)
4. Mjesni odbor Goli Vrh
5. Mjesni odbor Gornja Zdenčina
6. Mjesni odbor Klinča Sela
7. Mjesni odbor Kupinec
8. Mjesni odbor Repišće

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

From: Ivana Kupina <[1][e-mail adresa]>
Date: Wed, Mar 8, 2023 at 12:44 PM
Subject:
To: Pisarnica <[2][e-mail adresa]>
Cc: [3][e-mail adresa] <[4][e-mail adresa]>

Poštovani,

 

Zaprimili smo drugu požurnicu vezano za postupanje povodom predstavke
Miroslava Schlossberga.

Obje požurnice stigle su u junk mail. U prilogu dokaz.

Uvidom u urudžbeni zapisnik utvrđeno je kako gospodin Miroslav Schlossberg
nije uputio Općini Klinča Sela zahtjev za pristup informacijama.

Također smo provjerili junk mail kako bi utvrdili da nije tamo pristigao
zahtjev, međutim zahtjeva nema niti u junk mailu.

Molimo da stranka uputi zahtjev kako bi mogli postupiti po istome.

 

 

 

Ivana Kupina, dipl. iur.

Viši stručni suradnik za pravna pitanja

Tel/fax: +385 1 6289 899

Email: [5][e-mail adresa]

 

Code for Croatia brine o zaštiti Vaše privatnosti. Molimo vas da
ograničite dijeljenje svojih osobnih podataka putem elektroničke pošte.
Vodite računa o okolišu. Ne tiskajte ovu poruku ako nije neophodno.

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[e-mail adresa]

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Email server logovi pokazuju da je email dostavljen na email službenika za informiranje:

From [CENZURIRANO]
To upravni.odjel klinca-sela
Subject Zahtjev za pristup informacijama - Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Klinča Sela osnivač
Created 1 minute ago
Delivered less than 5 seconds after being sent
Time DSN Status
1 minute ago 2.6.0 sent (250 2.6.0 <[CENZURIRANO]> [InternalId=18584323526851, Hostname=DB3PR0302MB8991.eurprd03.prod.outlook.com] 13006 bytes in 0.196, 64.699 KB/sec Queued mail for delivery)

1 privitaka

From: Ivana Kupina <[1][e-mail adresa]>
Date: Thu, Mar 9, 2023 at 2:21 PM
Subject:
To: [2][e-mail adresa] <[3][e-mail adresa]>
Cc: Pisarnica <[4][e-mail adresa]>

Poštovani,

 

U prilogu pravo na pristup informacijama.

 

Ivana Kupina, dipl. iur.

Viši stručni suradnik za pravna pitanja

Tel/fax: +385 1 6289 899

Email: [5][e-mail adresa]

 

Code for Croatia brine o zaštiti Vaše privatnosti. Molimo vas da
ograničite dijeljenje svojih osobnih podataka putem elektroničke pošte.
Vodite računa o okolišu. Ne tiskajte ovu poruku ako nije neophodno.

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[e-mail adresa]