Državna imovina stanje u 2020. godini

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Državne nekretnine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Državne nekretnine, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Miroslav Schlossberg

Za: Državne nekretnine, Zagreb

Poštovani,

Ljubazno vas molim dostavu osnovnih informacija o državnoj imovini kojom upravlja ovo društvo. Npr. popis imovine s osnovnim podacima ili registar ukoliko isti postoji.

Tražene informacije dostavite elektronskim putem kao najekonomičniji način odgovora (na ovu adresu).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Državne nekretnine, Zagreb

Postovani,
podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama 15 dana ukoliko ne dostavite obavijest o produzenju roka, a s obzirom da nije bilo obavijesti o produzenju roka, rok za odgovor je istekao.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Predstavka poslana Povjereniku za informiranje:

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.). [token-2020-160]

Miroslav Schlossberg

Za: Državne nekretnine, Zagreb

Postovani,

Zahtjev je ponovno poslan kako ste trazili. Ljubazno vas molim potvrdite primitak zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

---------- Forwarded message ---------
From: Pristup informacijama <[email address]>
Date: Tue, Jul 7, 2020 at 1:01 PM
Subject: FW: Dopis Povjerenika za informiranje

Poštovani gospodine Schlossberg, 
javljamo Vam se nakon zaprimljenog dopisa iz Ureda povjerenika za informiranje u kojemu se žalite na nepostupanje po postavljenom zahtjevu za pristup informacijama od 12. svibnja 2020. 

Pregledom pristiglih zahtjeva za pristup informacijama, utvrđeno je da Vaš zahtjev nismo zaprimili pa Vas ljubazno molimo da nam ponovno proslijedite prvotni zahtjev ili da ponovite slanjezahtjeva na naš kontakt kako bismo mogli postupiti po istomu.  

Dodatno bismo Vas željeli informirati, s obzirom na informaciju navedenu u dopisu iz Ureda povjerenika prema kojoj zaključujemo da se Vaš upit odnosio na registar državne imovine, kako trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. upravlja dijelom nekretnina Ministarstva državne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su mu temeljem ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji prenesene na upravljanje, međutim Društvo ne vodi i nije nadležno za Registar državne imovine. Vođenje Središnjeg registra u nadležnosti je Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, a u njemu se nalaze i osnovni podaci o nekretninama koje su u vlasništvu RH, pa tako i ovog Društva. 

Hvala Vam na razumijevanju. 

S poštovanjem, 
Natalija Vrbanić,
Zamjenica službenice za informiranje  

__________________________________  
DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
tel: + 385 (1) 2092 112
fax:  + 385 (1) 6346 459
web:www.hr-nekretnine.hr

Pristup informacijama, Državne nekretnine, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. upravlja dijelom nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su mu temeljem ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji prenesene na upravljanje od strane Ministarstva državne imovine. Društvo ne vodi registar, već se osnovni podaci o nekretninama koje su na upravljanju Društva vode u Središnjem registru državne imovine koji je u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i kojemu podatke dostavlja Ministarstvo državne imovine.

S poštovanjem,

Natalija Vrbanić,
Zamjenica službenice za informiranje

__________________________________

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

tel: + 385 (1) 2092 112
fax:  + 385 (1) 6346 459
web: www.hr-nekretnine.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama

Hvala vam na odgovoru!

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg