Državni pečati

Zahtjev za pristup informacijama od :Matija :Šimić za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo obrane, Zagreb

Poštovani, zanima me pošto je zakonom određeni izgled pečata Republike Hrvatske, tj pečat mora biti napisan pravopisno Hrvatskim jezikom, tj prvo slovo veliko ostalo malo, zasto se svi pečati pišu VELIKIM SLOVIMA. Značilo bi da su pečati nevažeći jer krše zakon. Nigdje ne piše da je u pečatu ime naše države napisano velikim slovima. A i također pečati su se prije pisali Prvo slovo veliko ostala mala. Ne postoji zakon u kojemu je izmjenjen pečat. Znači li to da prijašnji pečati nisu legitimni ili sadašnji?
U nastavku je izvadak iz Narodnih novina

Republike Hrvatske
MINISTARSTVO UPRAVE
Na temelju članka 22. stavka I. Zakona o pečatima i žigovima sa grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 33/95) i članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) ministar uprave donosi

PRAVILNIK
ZA PRIMJENU ZAKONA O PEČATIMA I ŽIGOVIMA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE
I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se veličina pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: pečat i žig), način ispisivanja sadržaja pečata i žiga, izrada, uporaba i rukovanje pečatom i žigom, način-vođenja evidencije o izrađenim pečatima i žigovima te odobrenjima za njihovu izradu, o pečatima i žigovima koji se rabe te postupak uništavanja pečata i žiga i evidentiranja uništenih pečata i žigova.

II. VELIČINA I NAČIN ISPISIVANJA SADRŽAJA PEČATA I ŽIGA

Članak 2.

Predsjednik Republike Hrvatske, Ured predsjednika Repulilike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, sudovi i druga tijela državne vlasti, Ustavni sud Republike Hrvatske, oružane snage Republike Hrvatske, javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, njihovi upravni odjeli i druga upravna tijela i stručne službe, te pravne osobe koje na temelju zakona imaju,javne ovlasti (u daljnjem tekstu: korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske) imaju jedan ili više pečata i žigova.

Broj pečata i žigova koje će korisnik pečata i žiga s grbom Reptiblike Hrvatske rabiti određuje čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, cijeneći stvarne potrebe.

Članak 3.

Pečat i žig promjera su 38 mm.

U slučajevima u kojima bi uporaba pečata i žiga iz stavka I. ovoga članka bila nepodesna, može se rabiti pečat i žig promjera 25 njm ili 18 mm.

Zavod za platni promet u Republici Hrvatskoj može imati u uporabi i pečate i žigove promjera 30 mm.

Članak 4.

Sadržaj pečata i žiga ispisuje se u pečatu i žigu u koncentričnim krugovima oko grba Republike Hrvatske, koji se nalazi a sredini pečata i žiga, s tim da naziv "Republika Hrvatska" u pečatu i žigu mora biti ispisan većim slovima od teksta ostalog sadržaja pečata i žiga.

Tekst u pečatu i žigu ispisan na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine mora biti ispisan istom veličinom slova kao i tekst ispisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Da nadodam svi koji koriste verzal ili velika slova označava pravni subjekt, da li bi to značilo da je Hrvatska Država pravni subjekt?

S poštovanjem,
Matija Šimić

1 privitaka

Poštovani,
U prilogu dostavljam dopis kojim sam Vaš zahtjev za pristup informacijama ustupila na postupanje
Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Lijep pozdrav
Službenica za informiranje
Ruža Vučić

prikazati citirane dijelove

Pristup informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, u
privitku dostavljamo obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA:
008-02/22-01/105, URBROJ: 514-02-03-03-01/01-22-03 od 14. studenoga 2022.
godine.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

 

Sanja Moharić Hehet
 
Zamjenica službenice za
Ulica grada Vukovara 49 | informiranje

10 000 Zagreb |  

   

[1]mpu.gov.hr   

[2]Facebook | [3]Twitter |[4]Flickr | [5]YouTube |  

[6][MPRH e-mail za zahtjeve]  |

T: 01 37 14 515

 

From: szinfo <[e-mail adresa]>
Sent: Tuesday, November 8, 2022 2:27 PM
To: Pristup informacijama <[MPRH e-mail za zahtjeve]>
Subject: zahtjev za pristup informaijama

 

Poštovani,

U prilogu ustupam na postupanje zahtjev za pristup informacijama Matije
Šimića.

 

Lijep pozdrav

Službenica za informiranje

Ruža Vučić

References

Visible links
1. https://vlada.gov.hr/
2. https://www.facebook.com/pravosudjeRH/
https://www.facebook.com/pravosudjeRH/
3. https://twitter.com/pravosudjeRH
https://twitter.com/pravosudjeRH
4. https://www.flickr.com/photos/162640945@...
https://www.flickr.com/photos/162640945@...
5. https://www.youtube.com/channel/UClr5EYA...
https://www.youtube.com/channel/UClr5EYA...
6. mailto:[MPRH e-mail za zahtjeve]

Politicki sustav uprava,

2 privitaka

Poštovani,

 

u privitku se dostavlja elektronička preslika akta Ministarstva pravosuđa
i uprave kojim se dostavlja odgovor na ustupljenu predstavku.

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

[1]cid:[email protected]  

   

Maksimirska 63| Uprava za politički sustav i opću
upravu
10 000 Zagreb |
 
 
[7] [e-mail adresa] |
[2]mpu.gov.hr
T: 01 23 57 671 |
[3]Facebook | [4]Twitter |[5]Flickr | [6]YouTube |

 

 

 

References

Visible links
2. https://vlada.gov.hr/
3. https://www.facebook.com/pravosudjeRH/
https://www.facebook.com/pravosudjeRH/
4. https://twitter.com/pravosudjeRH
https://twitter.com/pravosudjeRH
5. https://www.flickr.com/photos/162640945@...
https://www.flickr.com/photos/162640945@...
6. https://www.youtube.com/channel/UClr5EYA...
https://www.youtube.com/channel/UClr5EYA...
7. mailto: [e-mail adresa]