Elaborat o osnivanju Visoke škole za komunikacijski menadžment Zagreb

Zahtjev za pristup informacijama od Branko Hebrang za Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
1. Elaborat o osnivanju Visoke škole za komunikacijski menadžment Zagreb i nadopune Elaborata iz veljače i prosinca 2012.
2. Protokol posjeta Povjerenstva Agencije Visokoj školi za komunikacijski menadžment 15. ožujka 2013. i zapisnik/bilješku Agencije o posjetu.
3. Izračun o sukladnosti studijskoga programa Visoke škole za komunikacijski menadžment i Sveučilišta u Dubrovniku s dokumentom Mreža visokih učilišta.
4. Dodatna Akreditacijska preporuka Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment od 7. listopada 2015.

S poštovanjem,
Branko Hebrang

Mirjana Gopić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Poštovani g. Hebrang,

Obzirom na izvanredne okolnosti i kako je u tijeku organizacija rada Agencije za znanost I visoko obrazovanje u skladu s uputama Nacionalnog stožera, Vlade RH I Ministarstva uprave,
molimo Vas za malo razumijevanja I strpljenja za odgovor na postavljeni zahtjev za pristup traženim informacijama.

S poštovanjem
Mirjana Gopić

Mirjana Gopić, dipl.iur./LL.M.
Pomoćnica ravnateljice za pravne poslove
Donje Svetice 38/5
10000 Zagreb
T:  +3851/6274-817
F:  +3851/6274-801
M: +38598/270-063
W: www.azvo.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Elaborat o osnivanju Visoke škole za komunikacijski menadžment Zagreb' i ostalim zatraženim informacijama
Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/elabo...

S poštovanjem,
Branko Hebrang

Mirjana Gopić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Poštovani,

 

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama kako je niže u mail-u
navedeno te obavijest koju ste u međuvremu zaprimili, izvolite u nastavku
slijedeći odgovor :

 

Na mrežnim stranicama Agencije za znanosti I visoko obrazovanje, na
poveznici
[1]https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postu...

možete pronaći sve relevantne informacije I dokumente u vezi postupka
vrednovanja - inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog
obrazovanja I izvođenje st.pr. navedene Visoke škole, uz iznimku o
elaboratu o osnivanju Visoke škole i studiju opravdanosti predloženog
studijskog programa jer Agencija nije vlasnik navedenog dokumenta I o čemu
ste bili obaviješteni na odgovarajući način (usmeno I pismeno).

 

Da Vas malo podsjetimo, uvid u dokumente I pristup traženim informacijama
 koje se odnose na toč 2.i 3. Zahtjeva Iz donjeg mail-a Vam je također
omogućen - šaljemo preslik službene bilješke o sastanku održanom u
prostorijama Agencije 24.10.2024.:

 

"Dana 24. listopada 2014. godine u AZVO-u je održan sastanak u vezi
navedenog zahtjeva na kojem su sudjelovali: podnositelj zahtjeva, gospodin
Branko Hebrang i predstavnice AZVO-a: Mirjana Gopić, Viktorija Juriša i
Silvija Vrgoč. Podnositelj zahtjeva dobio je na uvid sljedeće dokumente i
njihov preslik: podatke o nužnim uvjetima koje ispunjava Visoka škola za
komunikacijski menadžment u osnivanju, preuzete iz sustava MOZVAG; podatke
o ispunjavanju nužnih uvjeta Visoke škole za komunikacijski menadžment i
izračun kvantitativnih kriterija radi utvrđivanja zadovoljavanja nužnih
uvjeta koji su navedeni u Pravilniku, preuzete iz sustava MOZVAG; izračun
sukladnosti po kriterijima određenim u Mreži visokih učilišta i studijskih
programa u RH, preuzete iz informacijskog sustava za izračun usklađenosti
sa strateškim dokumentom Mreža visokih učilišta i studijskih programa u RH
kojeg koristi Agencija; mišljenje o sukladnosti sveučilišnih studijskih
programa Mediji i kultura društva i Odnosi s javnošću Sveučilišta u
Dubrovniku i programa Visoke škole za komunikacijski menadžment s Mrežom
(izvod iz zapisnika Akreditacijskog savjeta); interni dokument o
imenovanju koordinatora posjeta Visokoj školi za komunikacijski
menadžment, Ilica 242, Zagreb; potvrdu o dostavi elaborata i popratne
dokumentacije stručnom povjerenstvu (e-mail); potvrdu i podatke da su
članovi stručnog povjerenstva završili edukaciju, plan i sadržaj edukacije
(e-mail); protokol posjeta Visokoj školi za komunikacijski menadžment,
Ilica 242, Zagreb; akt Akreditacijskog savjeta o suglasnosti predloženih
studijskih programa s Mrežom visokih učilišta i podatke o pokrivenosti
studijskog programa nastavnicima za zajedničko izvođenje programa u
Zagrebu.

Podnositelj nije dobio na uvid elaborat o osnivanju Visoke škole za
komunikacijski menadžment i studiju opravdanosti predloženog studijskog
programa jer AZVO nije vlasnik navedenog dokumenta. Nadalje, nije dobio na
uvid Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za vrednovanje studijskih
programa i rješenje o promjeni imenovanja članova stručnog povjerenstva,
zatim Izvješće o studijskom programu za stručni studij Odnosi s javnošću i
specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje odnosima s javnošću
te osvrt stručnog povjerenstva na studijski program Visoke škole za
komunikacijski menadžment. Vezano za ove podatke, gospodine Hebrang je
upućen da se sa zahtjevom za pristup informacijama iz navedenih točaka
obrati Akreditacijskom savjetu, stručnom tijelu AZVO-a, poglavito iz
razloga što ono imenuje članove stručnog povjerenstva za pojedine postupke
vrednovanja te daje mišljenje na završno izvješće stručnog povjerenstva."

 

 

S obzirom na vremenki protek od provedene inicijalne akreditacije navedene
Visoke škole te javnu dostupnost relevantnih dokumenata proizišlih iz iste
inicijalne akreditacije a I sudski postupak koji je uslijedio a I sami
znate kako je završio, smatramo da je bespredmetno otvarati činjenjična
pitanja koja su nadležna I stručna tijela riješila u okviru svojih
zakonskih ovlasti.

 

S poštovanjem

Mirjana Gopić

 

 

Mirjana Gopić, dipl.iur./LL.M.

Pomoćnica ravnateljice za pravne poslove

Donje Svetice 38/5

10000 Zagreb

T:  +3851/6274-817

F:  +3851/6274-801

M: +38598/270-063

W: www.azvo.hr

 

prikazati citirane dijelove