Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Žminj kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Žminj

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Mirjana Zenzerović, Općina Žminj

1 privitaka

Poštovana,

Tijekom 2016. i 2017. godine Općina Žminj je sklopila ugovore o poslovnoj
suradnji sa slijedećim medijima a vezane uz usluge informiranja, objave,
najave događaja i dr.:

1.TV ISTRA d.o.o. Pazin - 14.343,70+pdv, (2016. g.)
predmet ugovora: izrada i emitiranje do 3 reportaže do 5 minuta,
premijera+ repriza (posebne teme iz gospodarstva, politike, kulture i dr.
područja koji promoviraju općinu i projekte a od županijske su važnosti
- 2 gostovanja uživo
- najava događanja putem emitiranja telopa (izrada i emitiranje) u
trajanju 20sec, 75 emitiranja uz dodatne pogodnosti:
- najavljivanje događanja u emisiji "Info Istra" prema dinamici kojoj
naručitelj određuje,
- predlaganje tema i zanimljivosti sa svog područja koje bi željeli da se
obrade
- dostavljenje dnevnih informacija za Vijesti putem svojih glasnogovornika
ili ovlaštenih osoba
 Ugovoreni iznos isplaćen je s pozicije iz Programa 1001- Donošenje akata
i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela, pozivija 325,
Podpozicija 1-medijska promidžba (32339- Ostale usluge promidžbe i
informiranja)

Tijekom 2017. godine sklopljen je također ugovor s TV Istrom d.o.o. Pazin
od 01.03.-31.12.2017
Vrijednost ugovora: 2.613,80+ pdv
Predmet ugovora: 3 gostovanja uživo u mozaičnom programu,
- izrada i emitiranje do  tri tv reportaže,
-jedno gostovanje u programu na temu novih projekata i tazne teme prema
nalogu naručitelja
-najava događanja putem emitiranja telopa (izrada i emitiranje) u trajanju
20sec, 75 emitiranja
- jedno javljanje uživo prema nalogu naručitelja
Dodatne pogodnosti:
- najavljivanje događanja u emisiji "Info Istra" prema dinamici kojoj
naručitelj određuje,
- predlaganje tema i zanimljivosti sa svog područja koje bi željeli da se
obrade
- dostavljenje dnevnih informacija za Vijesti putem svojih glasnogovornika
ili ovlaštenih osoba
 Ugovoreni iznos isplaćen je iz Proračuna Općine Žminj, Programa 1001-
Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela,
pozivija 325, Podpozicija 1-medijska promidžba (32339- Ostale usluge
promidžbe i informiranja)

2. CIK "DR. Božo Milanović" d.o.o.- RADIO ISTRA vrijednost ugovora je
8.354,00 +pdv (2016.g.)
Predmet ugovora:
 -150 objava spotova u maksimalnom trajanju 30 sec, daljnje objave uz
popust 50%
- izrada 2 spota C kategorije, daljnja izrada uz popust 50%
- realizaciju 2 emisije u trajanju od 10 minuta, daljnja realizacija uz
popust 50%
- prema narudžbama naručitelja realizirat promidžbena javljanja s terena
uz popust 50%

Iste vrijednosti ugovora bile su ugovorene i tijekom 2017. godine.
Ugovoreni iznos isplaćen je iz ProračunaOpćine Žminj, Programa 1001-
Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela,
pozivija 325, Podpozicija 1-medijska promidžba (32339- Ostale usluge
promidžbe i informiranja)

Drugih subvencija ni donacija  van ugovorenih nije bilo.

S poštovanjem

Mirjana Zenzerović
Stručni suradnik za društvene djelatnosti
 

REPUBLIKA HRVATSKA
[1]Općina Žminj ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

e-mail: [2][e-mail adresa]
tel: [3]+385 52 846 250
web: [4]www.zminj.hr

--------------------------------------------------------------------------

Zaposlenici Općine Žminj svjesni su svog utjecaja na okoliš. Stoga
Vas molimo da ne tiskate ovu elektronsku poruku, a u slučaju tiskanja da
papir svakako reciklirate.

References

Visible links
1. http://www.zminj.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. file:///tmp/tel:052%20846%20250
4. http://www.zminj.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org