Glasovanje zastupnika po aktima

Filip Rodik je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatski sabor, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Hrvatski sabor

Poštovani,
Molim da mi se dostave podaci o glasovanju po aktima od V. do IX. saziva Hrvatskog sabora, u obliku pogodnom za ponovnu uporabu. Poželjna je mogućnost povezivanja svakog pojedinačnog glasovanja zastupnika sa svakim pojedinačnim aktom, pa tako i međusobnog povezivanja pratećih podataka svakog od tih dvaju skupova.

Imajući u vidu postojeću podatkovnu infrastrukturu, javno dijeljenu na http://edoc.sabor.hr/, radi se o dva skupa podataka:
1) Akti
2) Glasovanja

Pritom pod točkom „Akti“ tražimo podatke u obliku koji odgovara postojećem pregledu na edoc.sabor.hr. Primjer na slici:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1127...

Pod točkom „Glasovanja“ tražimo podatke u sljedećem obliku (primjer):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1127...

Crveno su označene kolone (nizovi podataka) koje mogu poslužiti kao prirodni ključ za povezivanje dvaju skupova. Alternativno, moguće je iskoristiti postojeći identifikator (ID kolona) iz baze podataka.

Poželjno je da format dostavljenih podataka bude bilo koji od navedenih:
a) CSV datoteka (po jedna za svaku tablicu). Separator između kolona je znak u navodnicima - "," (zarez). String podaci koji mogu sadržavati zarez u samom tekstu trebaju biti okruženi dvostrukim navodnicima - primjer: "Bulj, Miro".
b) Pravilno formatirane XML datoteke

Za optimizaciju veličine, traženi podaci mogu se oblikovati (normalizirati) pomoću šifranata, poput navedenog primjera:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1127...

Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe.

S poštovanjem,

Filip Rodik
[osobna informacija], [osobna informacija], [osobna informacija]

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

Poštovani gospodine Rodik,
dana 25. siječnja 2017. od Hrvatskoga sabora zahtjevom za ponovnu uporabu informacija zatražili ste dostavu „podataka o glasovanju po aktima od 5. do 9. saziva Hrvatskoga sabora u obliku pogodnom za ponovnu uporabu“. U obrazloženju Vašega zahtjeva specificirali ste željene relacije među podacima te sintaksu kojom bi podaci trebali biti zapisani u datotekama otvorenog formata (CSV).

Na temelju članka 23. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) obavještavamo Vas da su podaci koje tražite javno objavljeni, ali ne u formatu ni u relacijama u kojima ih tražite. Baze podataka za upravljanje podacima o zakonodavnom radu trenutačno nisu strukturirane ni međusobno povezane tako da bismo bili u mogućnosti iz njih eksportirati i povezati podatke u formatu i na način na koji Vi tražite.

Iako podaci nisu u formatu ni u strukturi koje Vi tražite, ipak Vam dostavljamo pregled objavljenih informacija s područja zakonodavnog rada Sabora uz informaciju da radimo na razvoju mogućnosti izvoza niza kategorija podataka, ne samo onih koje se tiču zakonodavnog rada, u otvorenim formatima za korisnike internetskih stranica Hrvatskoga sabora.

Dakle, pregled svih akata u zakonodavnoj proceduri od 5. saziva do danas s pripadajućim statusima, uključujući i rezultate glasovanja, objavljen je na adresi http://edoc.sabor.hr/Akti.aspx uz mogućnost pretraživanja po korisnički zadanim kriterijima.

Pored toga, odluči li se korisnik za pregled akata prema dnevnim redovima plenarnih sjednica po sazivima, sve akte s upisanim ili pridijeljenim (PDF privitak) rezultatima glasovanja može pronaći ovdje:
- 5. saziv http://www.sabor.hr/arhiva-dnevnih-redov...
- 6. saziv http://www.sabor.hr/arhiva-dnevnih-redov...
- 7. saziv http://www.sabor.hr/arhiva-dnevnih-redov...
- 8. saziv http://www.sabor.hr/arhiva-dnevnih-redov...
- 9. saziv http://www.sabor.hr/arhiva-dnevnih-redov... .

Poštovani,
ukoliko Vam je potreban popis svih akata koji su bili u zakonodavnoj proceduri u navedenih 5 saziva, njih Vam možemo ekstrahirati iz baze podataka u CSV formatu tako da su akti za svaki saziv sadržani u zasebnoj CSV datoteci. Međutim, izvoz iz baze u CSV sadrži samo puni naziv akta, oznaku saziva i datum pohrane u bazu (datum ulaska u proceduru). Ako želite da Vam dostavimo navedene informacije, molimo potvrdite, odnosno dopunite Vaš zahtjev.

Što se tiče rezultata glasovanja, oni se zasad bilježe, spremaju i objavljuju uz pojedinačni akt i to tako da u zbirnom popisu prikazuju rezultate glasovanja za svakog zastupnika. Filtriranje po zastupnicima zasad nije moguće kao ni izvoz rezultata glasovanja u neki od otvorenih formata.

Zahvaljujemo na Vašem zahtjevu.
Srdačan pozdrav,

Vesna Stanković Benak
koordinatorica za službene internetske stranice
službenica za informiranje

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb
[osobna informacija]

T.: +385 1 45 69 634
F. +385 1 63 03 415
E. [e-mail adresa]
W. http://www.sabor.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org