Glavni projekt i građevinska dozvola za fontane na Aveniji V. Holjevca

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Ljubazno vas molim dostavu:
- glavnog projekta u digitalnom obliku
- građevinske dozvole (preslika/sken u digitalnom obliku)
za fontane (za sve faze gradnje ako ih je bilo više odvojenih) na Aveniji Većeslava Holjevca ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice.

Vaš odgovor dostavite na ovu elektronsku adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[uklonjen osobni podatak]

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
molim Vas infomaciju o statusu ovog zahtjeva.

Rok za odgovor bio je 24.11.2016.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Povjereniku za informiranje poslana je predstavka jer tijelo nije odgovorilo na zahtjev u zakonskom roku: http://bit.ly/zppi-predstavka

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
Povratno na predstavku klasa 008-03/18-01/15 Povjerenice za informiranje, molim vas da odgovor na zahtjev dostavite na ovu adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

nastavno na Vaš podnesak lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana dostavom adrese ispravite Vaš zahtjev, jer će u protivnome isti biti odbačen rješenjem. Naime, članak 18. stavak 3. Zakona kaže: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Izvorni zahtjev je sadrzao sve potrebne elemente:

Od: Miroslav Schlossberg
9.11.2016
Za: Grad Zagreb

Ljubazno vas molim dostavu:
- glavnog projekta u digitalnom obliku
- građevinske dozvole (preslika/sken u digitalnom obliku)
za fontane (za sve faze gradnje ako ih je bilo više odvojenih) na
Aveniji Većeslava Holjevca ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice.

Vaš odgovor dostavite na ovu elektronsku adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[uklonjen osobni podatak]

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

u privitku Vam dostavljam traženi odgovor.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

temeljem članka 22. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), a vezano uz članak 22. stavak 1. točku 1. i točku 4. Zakona, obavještavamo Vas kako je rok za odlučivanje o Vašem zahtjevu produljen s 15 na 30 dana, računajući od dana podnošenja urednog zahtjeva.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

3 privitaka

Poštovani g. Schlossberg,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon) u privitku maila Vam dostavljam scanove: Potvrde glavnoga projekta, Klasa: 361-03/2011-01/340, Urbroj: 251-13-22/116-12-24 od 26. 3. 2012., Potvrde izmjene glavnog projekta, Klasa: 361-03/2012-001/209, Urbroj: 251-13-22/150-2012-2 od 6. 6. 2012., Građevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-03/2014-001/51, Urbroj: 251-13-22/150-2014-2, od 10.9.2014.

Što se tiče dijela zahtjeva kojim tražite dostavu glavnoga projekta (sve faze izgradnje fontana ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice), a s obzirom da je riječ o autorskome djelu, zatražena je suglasnost glavne projektantice za pristup navedenoj informaciji, te je ista dobivena/zaprimljena s danom 03. travnja 2018. Temeljem suglasnosti od nadležnoga gradskog ureda zatražena je dostava glavnoga projekta u digitalnome obliku.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zaprimljeno je Rješenje Grada Zagreba koji se tiče dijela zahtjeva za dostavu glavnoga projekta (sve faze izgradnje fontana ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice).

klasa 008-02/18-002/60
urbroj 251-02-22/005-18-39
9. travnja 2018

Rješenjem je zahtjev odbačen.

U bitnome službenica za informiranje Grada Zagreba navodi kako je 3. travnja zaprimljeno očitovanje glavne projektantice u kojem navodi da se ne protivi objavi glavnog projekta. Dana 6. travnja Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture dostavlja očitovanje kako isti nije u obvezi čuvati tehničku dokumentaciju dostavljenu na CD-u, te kako se glavni projekti nalaze uz građevinske dozvole u analognom (papirnatom) obliku u Pismohrani grada Zagreba te se mogu dobiti na uvid.

U tom dijelu zahtjev je odbijen čl.23.st.4. ZPPI-a, jer tijelo ne posjeduje informaciju, te nema saznanja gdje se informacija nalazi.