GTFS za Gradski parking Šibenik

Zahtjev za pristup informacijama od Nedžad Beus za Gradski parking, Šibenik

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Gradski parking, Šibenik

Na osnovu Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija za ponovnu uporabu:

1. Molim vas dostavu "GTFS" datoteka (General Transit Feed Specification) i to sljedeće datoteke:
- agency.txt
- stops.txt
- routes.txt
- trips.txt
- stop_times.txt
- calendar.txt
- calendar_dates.txt
- fare_attributes.txt
- fare_rules.txt
- shapes.txt
- frequencies.txt
- transfers.txt
- feed_info.txt
Iste bih molio da dostavite u digitalnom obliku (kao pojedinačne .txt datoteke ili arhivirane u .zip datoteku) na način da je istima moguće ponovno pristupati.

2. Molio bih pristup web programskom sučelju za pristup podacima o stanju vozila u stvarnom vremenu i vožnji prema standardu GTFS-RT (General Transit Feed Specification - Real Time) formatu. Ukoliko isti podaci nisu dostupni prema standardu GTFS-RT, prihvatljivi su podaci i u drugim oblicima uz prateću tehničku dokumentaciju (npr. SIRI, TRIAS ili drugo)

Molio bih Vas da odgovorite na zahtjev također putem emaila elektronskim putem na ovu email adresu.

Vrsta ponovne uporabe informacija:
- nekomercijalna, podaci će biti korišteni za izradu neprofitne mobilne i web aplikacije.

Ukoliko su informacije već javno objavljene na internetu, molim vas da dostavite link na datoteke, odnosno stranicu gdje se linkovi mogu pronaći.

S poštovanjem,
Nedžad Beus

Anita Skorin, Gradski parking, Šibenik

Poštovani,
Nastavno na vaš zahtjev za PPI, dostavljam sljedeći odgovor.
Gradski parking d.o.o. još uvijek nema riješen prikaz podataka o javnom prijevozu, ( trenutno smo u postupku nabave programskog rješenja), te vam ne možemo dostaviti tražene podatke!

S poštovanjem,

Anita Skorin, dipl.oec.

Samostalni referent za odnose s javnošću
Gradski parking d.o.o.
Draga 14, Šibenik
Tel: 022 200 770
Web: www.gradski-parking.hr

Ova elektronska poruka i svi njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene i povjerljive informacije namijenjene isključivo primatelju kojem su poslane. Ukoliko ste poruku primili slučajno ili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i njene privitke odmah izbrišete bez da ih pročitate ili pohranite na bilo koji način. Svako neovlašteno kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u ovoj e-poruci strogo je zabranjena.
Naglašavamo da Gradski parking d.o.o. posluje u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili se ne postavi zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.
Ova e-poruka pregledana je antivirusnim programom.

This e-mail message and any attachments, may contain confidential and privileged information and is intended solely for the adresee. If you are not the intended recipient, or have recived this e-mail as an error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
We emphasize that Gradski parking d.o.o. operates in accordance with the provisions of the General Date Protection Regulation (GDPR), which stipulates that the personal data given will not be forwarded to third parties without further adherence and will be kept in a safe manner in accordance with the requirements of the Regulation as long as there is a need or no request for withdrawal of consent, deletion, restriction or correction of data.
This e-mail message is scanned by antivirus software.

prikazati citirane dijelove

Za: Anita Skorin

Poštovani,

budući da preduzeće Gradski parking d.o.o. ima integraciju sa Google Transit uslugom, te također koristi Papercast zaslone za prikaz sljedećih dolazaka autobusa na postaju, zaključujem da posjedujete barem dio traženih podataka. Samim tim Vas molim za ponovno očitovanje.

S poštovanjem,

Nedžad Beus

Anita Skorin, Gradski parking, Šibenik

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev dostavljam sljedeći link:

https://www.gradski-parking.hr/stranice/...

S poštovanjem,

Anita Skorin, dipl.oec.

Samostalni referent za odnose s javnošću
Gradski parking d.o.o.
Draga 14, Šibenik
Tel: 022 200 770
Web: www.gradski-parking.hr

Ova elektronska poruka i svi njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene i povjerljive informacije namijenjene isključivo primatelju kojem su poslane. Ukoliko ste poruku primili slučajno ili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i njene privitke odmah izbrišete bez da ih pročitate ili pohranite na bilo koji način. Svako neovlašteno kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u ovoj e-poruci strogo je zabranjena.
Naglašavamo da Gradski parking d.o.o. posluje u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili se ne postavi zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.
Ova e-poruka pregledana je antivirusnim programom.

This e-mail message and any attachments, may contain confidential and privileged information and is intended solely for the adresee. If you are not the intended recipient, or have recived this e-mail as an error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
We emphasize that Gradski parking d.o.o. operates in accordance with the provisions of the General Date Protection Regulation (GDPR), which stipulates that the personal data given will not be forwarded to third parties without further adherence and will be kept in a safe manner in accordance with the requirements of the Regulation as long as there is a need or no request for withdrawal of consent, deletion, restriction or correction of data.
This e-mail message is scanned by antivirus software.

prikazati citirane dijelove

Za: Anita Skorin

Poštovani,

zahvaljujem se na brzom odgovoru.

S poštovanjem,

Nedžad Beus