Hrvatski registar civilnih zrakoplova (otvaranje baze podataka)

Zahtjev za pristup informacijama od Hrvoje Petrovic za Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Hrvatski registar civilnih zrakoplova - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (NN 137/2012), Javnost Registra, Članak 3., (2) "Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa tražiti i dobiti izvadak iz Registra. Izvadak iz Registra može se tražiti za sve ili samo neke upisane podatke (izvadak iz upisnog, vlasničkog ili teretnog lista)". Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrovic.

SluzbenikZaInformiranje,

Poštovani gospodine Petrović,

temeljem članka 21. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13. i 85/15.) vaš zahtjev je ustupljen Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo na daljnje postupanje, te Vas ovim putem obavještavam o tome.

Po Zakonu o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) članak 5., stavak 7., točka 7. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nadležna je za vođenje Hrvatskog registra civilnih zrakoplova Republike Hrvatske.
Isto tako, Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (NN 137/12) koji navodite u svome zahtjevu propisan je sadržaj i način vođenja Registra,
te uvjeti za provođenje postupaka (upis, upis podataka, promjena podataka, brisanje).

Lijepi pozdrav i ugodan dan vam želim!
S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Službenik za informiranje
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel. 01/3784 582
Fax. 01/3784 521
e-mail: [Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Poštovani Sluzbenik za Informiranje Eduard Šoštarić,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je moja elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti mojih osobnih podatka i politici privatnosti zabranjeno je slati kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

SluzbenikZaInformiranje,

Poštovani,

s obzirom na to da je za Vaš zahtjev nadležna Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo,
molim da njima uputite ovaj e-mail koji ste poslali niže dolje.

Lijepi pozdrav!
S poštovanjem,
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Službenik za informiranje
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel. 01/3784 582
Fax. 01/3784 521
e-mail: [email address]

Poštovani Sluzbenik za Informiranje Eduard Šoštarić,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je moja elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti mojih osobnih podatka i politici privatnosti zabranjeno je slati kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu.

Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Hrvoje Petrovic je ostavio/la bilješku ()

Odgovor zaprimio 8.veljače 2016 putem privatne elektronske pošte, a ne adrese s koje je zahtjev prvotno slan.
Odgovor je sadržavao Registar civilnih zrakoplova RH u .csv formatu.

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo nije dostavilo odgovor na "adresu za odgovor" (imamopravoznati.org email adresa).

Mozda bi ih trebalo podsjetiti da je adresa za odgovor navedena u podnozju izvornog zahtjeva i inzistirati na odgovor elektronskim putem na adresu imamopravoznati.org kako bi odgovor bio vidljiv u ovom threadu.

Ukoliko ne dostave, i s obzirom da je tijelo prekrsilo ZPPI, moguce je pisati predstavku o krsenju podnositeljeve zelje da se odgovor dostavi na adresu za odgovor elektronskim putem:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...

Eduard Šoštarić, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Zagreb

2 privitaka

Poštovani gospodine Hrvoje Petrović,

 

Danas smo zaprimili Vašu žalbu posredstvom Povjerenice za informiranje u
kojoj se navodi kako Vam nismo u zakonskom roku riješili zahtjev za
ponovnom uporabom informacija kojeg smo tzaprimili 17.12.2016. Vjerojatno
je riječ o nekom nesporazumu s obzirom da smo 15. siječnja donijeli
rješenje kojim se usvaja Vaš zahtjev. Također, nakon isteka roka za žalbu
i roka za izvršnost 8. veljače 2016. smo Vam poslali tražene informacije.

 

Ovim putem Vam još jednom dostavljamo traženi materijal. Molimo Vas da nas
izvjestite da li ste ga dobili, odnosno što nam ostaje za činiti kako bi
na obostrano zadovoljstvo okončali ovaj predmet.

 

Lijep pozdrav

 

Eduard Šoštarić

Službenik za informiranje

 

[1]logo_ccaa

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Ul.grada Vukovara 284, 10000 Zagreb

 

telefon: +385 1 2369 367

telefax: +385 1 2369 301

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i
namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi.
Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite
pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno
uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija
informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove CCAA – Hrvatske agencije za
civilno zrakoplovstvo. CCAA ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

 

References

Visible links

Za: Eduard Šoštarić

Poštovanje gospodine Šoštarić.
Zahvaljujem Vam se odgovoru i poslanom Registru civilnih zrakoplova.

Ukoliko niste, ja bih Vas još podsjetio da ste sukladno članku
10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN
085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu
vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka
putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na
traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav.

Hrvoje Petrovic je ostavio/la bilješku ()

2. svibnja je Povjerenica za informiranje donijela odluku kojom se obustavlja postupak povodom žalbe Hrvoja Petrovića.
Odluka je dostavljena na kućnu adresu.
Razlozi obustave su:
Člankom 46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da kad se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka rješenjem će se obustaviti postupak.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj izjavio žalbu iz razloga što mu Agencija, kao tijelo javne vlasti, nije u zakonskom roku riješila njegov zahtjev za ponovnu uporabu informacija suklano odredbama Zakona o pravu za pristup informacijama, Iz dostavljenog Rješenja KLASA: UP/II-008-01/15-01/2, URBROJ: 376-06-02-16-4 od 15. siječnja 2016. godine, razvidno je da je žaliteljev zahtjev naknadno riješen.

Iako su u vrijeme izjavljivanja žalbe bile ispunjene pretpostavke za izjavljivanje žalbe zbog nerješavanja zahtjeva u Zakonom propisanom roku, s obzirom da je naknadno doneseno rješenje koje je dostavljeno žaljitelju putem elektroničke pošte, Povjerenica za informiranje utvrđuje da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka,

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH u roku od 30 dana od dana dostave rješenja(5.5.2016.).