Imenici, evidencije i upisnici komore inženjera strojarstva - 2020. godina

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim
stranicama:

1. Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva
2. Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke
3. Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke
4. Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke
5. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
6. Upisnik zajedničkih ureda
7. Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima
8. Evidencija stranih ovlaštenih osoba strojarske struke kojima je izdana potvrda za povremeno
ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslova
vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje, poslova
ispitivanja i prethodnih istraživanja
9. Evidencija osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije
10. Evidencija izdanih EU potvrda
11. Evidencija voditelja projekta gradnje
12. Evidencija voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom-tehničara
strojarske struke.

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Smiljka Pavić, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 12. svibnja 2020. nastavno Vas u za to propisanom roku upućujemo na mrežnu stranicu Hrvatske komore inženjera strojarstva na kojoj su na lako pretraživ način dostupni traženi podaci od Vašeg interesa kako slijedi:

Imenici i evidencije:

https://www.hkis.hr/imenici/

Upisnici:

https://www.hkis.hr/upisnici/

Akti i informacije o provedbi stručnog usavršavanja

https://www.hkis.hr/sadrzaj/StrucnoUsavr...

Napominje se kako Hrvatska komora inženjera strojarstva u Imeniku stranih ovlaštenih osoba, Evidenciji odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima i Evidenciji osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije nema upisanih osoba.

Ujedno vas upućujemo na članak 23. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19) temeljem kojeg Komora više ne vodi Imenik ovlaštenih voditelja građenja, Imenik ovlaštenih voditelja radova i Evidenciju voditelja projekta.

S poštovanjem,

Smiljka Pavić, Voditeljica Ureda predsjednika i općih poslova Komore

Hrvatska komora inženjera strojarstva 
Ulica grada Vukovara 271/III
10 000 Zagreb
Tel: 01/7775-570
Fax: 01/7775-574
e-mail: [HKIS e-mail za zahtjeve]
e-mail: [e-mail adresa]
www.hkis.hr
          
Matični broj Komore: 2539071
Osobni identifikacijski broj (OIB) Komore: 26023027358
Račun uplate - IBAN (osnovni) za uplatu članarine i upisnine:
HR5623600001102094156
Račun uplate - IBAN (posebni) za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacija:
HR3923600001500188670

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Smiljka Pavić

Poštovani,
ljubazno vas molim da zaprimite ovaj zahtjev za nadopunu vašeg odgovora od 27.5.2020.

U odgovoru navodite:
> nastavno Vas u za to propisanom roku upućujemo na
> mrežnu stranicu Hrvatske komore inženjera strojarstva
> na kojoj su na lako pretraživ način dostupni traženi podaci
> od Vašeg interesa

Cijenim vaš odgovor, no uvidom u vaše internetske stranice, osim što imaju obrazac za pretragu i što vidim informacije na zaslonu nije definicija otvorenih podataka iz Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI).

U svom izvornom zahjevu od 12.5.2020. tražio sam te podatke u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

Citirati ću ZPPI (NN 25/13, 85/15) - u dijelu III. OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI, naslov Objavljivanje informacija, Članak 10. (NN 85/15), točka (1) opisano je da su tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:
5) registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;

Članak 10.1.5 - opisuje da ako vodite registar on treba biti objavljen na vašem webu (podaci koji se smiju javno vidjeti) te da isti treba biti već omogućen za ponovnu uporabu.

Što znači ponovna uporaba? To je mogućnost da jednim klikon na vašem webu preuzmem sve podatke iz registra u jednoj datoteci (npr. tablica - xls, csv, json, xml itd...). Pogledajte primjere na drugim stranicama koji su već omogućili svoje registre u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te su iste radi lakoće pronalaženja već objavili na središnjem portalu otvorenih podataka (data.gov.hr):
objava na Data.Gov.hr, http://data.gov.hr/dataset/popis-kategor...
objavljen dataset za preuzimanje na web stranicama, https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_20...

U dijelu VI. PONOVNA UPORABA INFORMACIJA, Praktična rješenja za ponovnu uporabu informacija
Članak 28. (NN 85/15), točka (1) zakon propisuje da u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

S obzirom da vaši imenici i registri objavljeni na web stranicama ne omogućuje laku ponovnu uporabu, a isti u u vašem vlasništvu te imate pristup boljim digitalnim kopijama ovog registra, tražio sam dostavu tih digitalnih datoteka putem individualnog zahtjeva za pravo na pristup informacijama.

Molim vas da zaprimite i upisete ovaj odgovor u službeni Upisnik kao zahtjev za nadopunu informacija koju ste dostavili 27.5.2020. Isti zahtijeva odgovor a rok za koji je 15 dana kao i kod ostalih vrsta zahtjeva.

Zahtjev za nadopunu odgovora odnosi se na one registre/imenike koje još uvijek aktivno vodite.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Smiljka Pavić, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb

6 privitaka

Poštovani,

vezano za Vaše traženje - dopunu informacije od 30.5.2020. u prilogu se nalaze traženi podaci.
U evidencijama koje se ne nalaze u prilogu HKIS nema upisanih osoba.

S poštovanjem,

Smiljka Pavić, Voditeljica Ureda predsjednika i općih poslova Komore

Hrvatska komora inženjera strojarstva 
Ulica grada Vukovara 271/III
10 000 Zagreb
Tel: 01/7775-570
Fax: 01/7775-574
e-mail: [HKIS e-mail za zahtjeve]
e-mail: [e-mail adresa]
www.hkis.hr
          
Matični broj Komore: 2539071
Osobni identifikacijski broj (OIB) Komore: 26023027358
Račun uplate - IBAN (osnovni) za uplatu članarine i upisnine:
HR5623600001102094156
Račun uplate - IBAN (posebni) za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacija:
HR3923600001500188670

prikazati citirane dijelove