Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim
stranicama:

1. Imenik ovlaštenih inženjera geodezije
2. Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije
3. Upisnik zajedničkih geodetskih ureda.

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb

Postovani,
podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama 15 dana ukoliko ne dostavite obavijest o produzenju roka, a s obzirom da nije bilo obavijesti o produzenju roka, rok za odgovor je istekao.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Predstavka poslana Povjereniku za informiranje:

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za ponovnu uporabu informacija u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 29. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.). [token-2020-159]

pisarnica, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

U prilogu dostavljamo Rješenje za Miroslava Schlossberga koje je izdala
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije.

KLASA:                 008-02/20-01/6

URBROJ:              507-01-20-4

 

Molimo da nam, bez odgode, potvrdite primitak ove elektroničke pošte.

 

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb

T + 385 1 5508 402 F + 385 1 5508 408

[1]www.hkoig.hr

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.hkoig.hr/

Miroslav Schlossberg

Za: pisarnica

Ovim putem želio bih vas obavijestiti da sam zaprimio vaš odgovor i rješenje. Povratno na vaše rješenje dostavio sam žalbu protiv rješenja (PDF, ovjeren), a niže šaljem strojno čitljivu žalbu.

U Zagrebu 17.7.2020

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]
[osobni podaci uklonjeni]

TIJELO: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja ponovne uporabe informacija.

Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 12.5.2020, poslan elektroničkim putem http://imamopravoznati.org/request/imeni...

2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/20/01/6, URBOJ: 507-01-20-4, od 17.7.2020.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 12.5.2020 godine podnio uredan zahtjev za ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim
stranicama:

1. Imenik ovlaštenih inženjera geodezije
2. Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije
3. Upisnik zajedničkih geodetskih ureda.

D o k a z : korespodencija po predmetu za ponovnu uporabu informacija od 12.5.2020

II. Dana 17.7.2020 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u kojem u bitnome navodi:

(1) Tijelo iznosi informaciju da je odgovor dostavljen 21.5.2020.
(2) Tijelo je zakljucilo da zahtjev ne udovoljava zakonski propisanim pretpostavkama u smislu clanka 18 i clanka 29, na temelju cega je zahtjev i odbijen.
(3) Tijelo se poziva na obradu cjelokupnog predmeta.
(4) Tijelo se poziva na GDPR, kao jedan od razloga zasto registar ne moze biti dostavljen.
(5) Tijelo se poziva na ogranicenja informacijama u smislu clanka 15. Zakona.
(6) Tijelo se poziva na clanak 23, stavak 5 te navodi da korisnik zloupotrebljava Zakon, i to za odvojene pojedinacne zahtjeve poslane u razmacima vecim od 9 mjeseci.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/20/01/6, URBOJ: 507-01-20-4, od 17.7.2020

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne vlasti od 17.7.2020:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija je odbijen pogresnom primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama.
(1) Tijelo tvrdi da je odgovor dostavljen 21.5.2020, ali za sto ne dostavlja nikakve dokaze, a kao sto je vidljivo na ImamoPravoZnati linku, odgovor nikada nije zaprimljen.
(2) Tijelo je zakljucilo da zahtjev ne udovoljava zakonski propisanim pretpostavkama u smislu clanka 18 i clanka 29. Valja istaknuti da tijelo nije pokusalo od korisnika traziti dopunu ili pojasnjenje zahtjeva.
(3) Tijelo se poziva na obradu cjelokupnog predmeta, sto nije primjenivo na registre iz djelokruga tijela sukladno clanka 10, a koji bi vec i trebao biti dostupan u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu.
(4) Tijelo se poziva na GDPR, kao jedan od razloga zasto registar ne moze biti dostavljen, iako ne navodi postojanje odluke Agencije za osobne podatke za ogranicenjem svim podacima iz navedenog registra. Ogranicenje po GDPR je iskljucivo misljenje pojedinca odnosno tijela javne vlasti i ne znaci da je zakonski utemeljeno.
(5) Tijelo se poziva na ogranicenja informacijama u smislu clanka 15. Zakona, za cjelokupni registar iako ne postoje trenutno pokrenuti sudski procesi za koje se koristi navedeni egistar.
(6) Tijelo se poziva na clanak 23, stavak 5 te navodi da korisnik zloupotrebljava Zakon, i to za odvojene pojedinacne zahtjeve poslane u razmacima vecim od 9 mjeseci. Prvi zahtjev s istim sadrzajem poslan je 2018. godine (http://imamopravoznati.org/request/imeni...) na koje tijelo nikada nije odgovorilo. Drugi zahtjev je poslan 2020. godine. Ne postoji zahtjev poslan od strane korisnika u 2019 godini kako navodi tijelo javne vlasti.
Iz svega navedenog, razvidno je da tijelo javne vlasti pokusava izbjeci davanja informacije, uz polovicnu interpretaciju Zakona o pravu na pristup informacijama, uzimajuci samo one propisane zakonske mjere koje njima odgovaraju u datom trenutku, ignorirajuci sve ostale mjere u skladu s kojima tijelo mora dostaviti informacije i/ili proaktivno ih objavljivati na svojim web stranicama.

IV. Tijelo javne vlasti dostavilo je rješenje 66 dana nakon uredno poslanog zahtjeva. Žalitelj napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok za rješavanje predmeta po Zakonu o pravu na pristup informacijama (15 dana).

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/20/01/6, URBOJ: 507-01-20-4, od 17.7.2020

V. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana dostave zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.

VI. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 30. Zakona o pravu na pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa Zakonskim propisima.
3. Izvršiti će se nenajavljeni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg