Informacije vezane za savjetnike gradonačelnika

Zahtjev za pristup informacijama od Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac za Grad Obrovac

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Grad Obrovac.

Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac

Poštovani,

U izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji za 2019. godinu između ostalog piše:

Rashodi za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela ostvareni su u iznosu od 913.317,00 kn, od čega se na naknade savjetnicima gradonačelnika odnosi 201.837,00 kn. Prema odredbi članka 47. Statuta Grada, gradonačelnik u obavijanju izvršne vlasti imenuje savjetnike i osniva savjetodavna tijela u pojedinim područjima iz svog djelokruga. U 2017. gradonačelnik je zaključcima imenovao četiri savjetnika u vezi s pitanjima nacionalnih manjina, iseljenog stanovništva, treće životne dobi te gospodarstva. Mjesečne netonaknade savjetnika ugovorene su u iznosu od 2.000,00 kn do 4.000,00 kn.

Državni ured za reviziju naložio je propisati obvezu izvješćivanja o radu savjetnika ili na drugi način osigurati izvješćivanje kako bi dokumentacija u vezi s poslovima savjetovanja (izvješća) bila uredna i vjerodostojna.

Temeljem Zakona o pristupu informacijama, molim da mi se dostave slijedeće informacije:

• Ime i prezime imenovanih savjetnika u vezi s pitanjima nacionalnih manjina, iseljenog stanovništva, treće životne dobi te gospodarstva.

• Kolika je ugovorena mjesečna netonaknada svakog savjetnika posebno?

• Molim da mi dostavite izvješće o radu za svaku godinu obavljanja savjetovanja svakog savjetnika posebno.

• Ako postoji još imenovanih savjetnika gradonačelnika, osim za navedena područja, molim da mi dostavite ime i prezime, za koje područje je imenovan, ugovorenu mjesečnu netonaknadu, te izvješće o radu za svaku godinu obavljanja savjetovanja.

Molim da mi informacije koje sadrže osobne podatke pojedinaca dostavite u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno da navedete samo nužne osobne podatke, što bi značilo ime i prezime, visinu iznosa, te mjesto stanovanja ne navodeći druge osobne podatke (primjerice; privatne adrese, OIB i sl.) jer bi se time grubo narušavala privatnost istih, te bi svaka druga objava osobnih podataka bila suprotna odredbi članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

S poštovanjem,

Ivan Vrkić

Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac je ostavio/la bilješku ()

Za: Povjerenik za informiranje

Poštovani,

izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Grada Obrovca.

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama (URL ispod) u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijski nadzor tijela javne vlasti.

URL: https://imamopravoznati.org/request/info...

S poštovanjem,

Ivan Vrkić

1 privitaka

Poštovani,

u privtku dostavljam rješenje.

Lp

Gordana Renić

9.11.2021. u 14:29, Klub vijećnika Hsls-a i MOST-a Obrovac piše:

prikazati citirane dijelove