Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- podatke o isplatama iz gradskog proračuna tvrtki CIUDAD d.o.o. u 2020. i 2021. godini. Pri tome vas molimo da navedete datum, svrhu i iznos plaćanja.

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Martina Brajković Mrak, Grad Pazin

Poštovani,

 

Postupajući po vašem zahtjevu od dana 04. svibnja 2021. godine sljedećeg
sadržaja:

 

„Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- podatke o isplatama iz gradskog proračuna tvrtki CIUDAD d.o.o. u 2020. i
2021. godini. Pri tome vas molimo da navedete datum, svrhu  i iznos
plaćanja.

S poštovanjem,

Gong“

 

Odgovaramo kako slijedi:

 

GRAD PAZIN U 2020. GODINI I 2021. GODINI NIJE IMAO ISPLATA PREMA TVRTKI
CIUDAD D.O.O.

 

S Poštovanjem,

 

Martina Brajković Mrak – povjerenica za informiranje

Pročelnica Ureda Grada
==================================
GRAD PAZIN
URED GRADA
Družbe sv. Ćirila i Metoda 10
52000 PAZIN
tel. +385(0)52 635 090
[1][e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org