Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- podatke o isplatama iz gradskog proračuna tvrtki CIUDAD d.o.o. u 2020. i 2021. godini. Pri tome vas molimo da navedete datum, svrhu i iznos plaćanja.

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Za: Grad Šibenik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Dubrovnik koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Isplate iz gradskog proračuna tvrtki Ciudad d.o.o.'.

Odgovor na naš zahtjev kasni, budući da je zakonski rok bio 19.svibnja 2021.

Stoga vas ponovno temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- podatke o isplatama iz gradskog proračuna tvrtki CIUDAD d.o.o. u 2020. i 2021. godini. Pri tome vas molimo da navedete datum, svrhu i iznos plaćanja.

Ukoliko odgovorom ne dostavite do petka, 4. lipnja, u ponedjeljak 7. lipnja obratit ćemo se predstavkom Povjereniku za informiranje.

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Za: Grad Šibenik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti GradŠibenik koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Isplate iz gradskog proračuna tvrtki Ciudad d.o.o.'.

Odgovor na naš zahtjev kasni, budući da je zakonski rok bio 19.svibnja 2021.

Stoga vas ponovno temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- podatke o isplatama iz gradskog proračuna tvrtki CIUDAD d.o.o. u 2020. i 2021. godini. Pri tome vas molimo da navedete datum, svrhu i iznos plaćanja.

Ukoliko odgovorom ne dostavite do petka, 4. lipnja, u ponedjeljak 7. lipnja obratit ćemo se predstavkom Povjereniku za informiranje.

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Marina Jurković, Grad Šibenik

1 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama (naša oznaka KLASA:
UP/I-008-02/21-01/11; URBROJ: 2182/01-01/1-21-1) kojega ste 31. svibnja
2021. godine uputili Mladeni Baran Jakelić, pročelnici Ureda
gradonačelnika Grada Šibenika, u roku i na način predviđen Zakonom o pravu
na pristup informacijama odgovaram kako slijedi:

-              Tvrtka CIUDAD d.o.o. kao pružatelj usluge sklopila je s
Gradom Šibenikom kao korisnikom usluge ugovor o pružanju usluge
promoviranja korisnika, odnosno njegova rada, rezultata rada, aktivnosti i
projekata, kao i svih drugih aktualnosti koje se tiču korisnika i njegovih
građana putem internetske stranice www.gradonacelnik.hr te putem drugih
tiskanih i elektroničkih medija

-              Riječ je o godišnjim ugovorima za 2020. i 2021. godinu koji
su sklopljeni za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020., odnosno
od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

-              Grad Šibenik se,  kao korisnik usluge,  obvezao da će
navedene usluge tvrtke Ciudad d.o.o. tijekom ugovorenog razdoblja plaćati
u 12 jednakih mjesečnih rata po prethodno dostavljenom mjesečnom računu u
iznosu od 2.400 kuna u roku od 8 dana od izdavanja računa, a iskazana
cijena ne uključuje PDV. Vrijednost godišnje pretplate je 28.800 kuna.
Ugovori za 2020. i 2021. godinu su identični i po vrijednostima godišnje
pretplate i po uvjetima plaćanja te drugim detaljima.

 

Posebno napominjem da je ovo prvi zahtjev za pristup informaciji Udruge
Gong kojega sam zaprimila u 2021. godini. Odgovor iz tog razloga nije
mogao kasniti  te je izlišna požurnica Gradu Šibeniku koju ste uputili
imenovanoj pročelnici istodobno kad i zahtjev.  Kao službenica za
informiranje Grada Šibenika
(https://gov.sibenik.hr/stranice/zahtjev-...)
stojim Vam na raspolaganju i u ovom predmetu, ali i za sve druge upite.

 

S poštovanjem

 

Marina Jurković
Viša savjetnica za informiranje
Ured Gradonačelnika

tel: +385 22 431040
mail: [1][e-mail adresa]
web: [2]www.sibenik.hr
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
22000 Šibenik

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. http://www.sibenik.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org