IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Zahtjev je uspješan.

Za: Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas potvrdite količinu novca koje je vaše tijelo javne vlasti potrošilo na stolna računala, prijenosna računala (laptope / notebooke), stolne printere, stolne skenere, multifunkcionalne uređaje (skener/printer/...) te potrošni materijal u razdoblju 2014. godina (npr. cijela 2014. godina ili 12 mjeseci pune fiskalne godine). Molim vas specificirajte marku i model svakog novog stolnog računala, prijenosnog računala, stolnih printera, skenera i multifunkcijskih uređaja, kao i cijenu svakog uređaja i kada je kupljen. Molim vas također da dostavite podjelu individualnih jediničnih troškova za potrošni materijal (toner za printer ili inkjet cartridge) koje je kupilo vaše tijelo javne vlasti.

S poštovanjem,

Katarina M*****

Centar za socijalnu skrb Đurđevac

2 privitaka

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Zahtjev za pristup informacijama IT tro kovi u 2014.godini centra za socijalnu skrb.txt

    2K Download View as HTML

This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: Host or domain name not found. Name service error for
name=socskr.hr type=AAAA: Host not found

Zeljka Crlenjak,

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ĐURĐEVAC
KLASA: 011-02/16-02/6
URBROJ:2137-91-16-16-2
Đurđevac, 29.7.2016.g.

KATARINA MITRIĆ

PREDMET: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJA
- obavijest, dostavlja se

Poštovana,

Temeljem Vašeg zahtjeva za informacijom o troškovima ovoga Centra na stolna i prijenosna računala, printere, skenere i sl. te potrošni materijal, za cijelu 2014.g. obavještavamo Vas kako slijedi:
Centar za socijalnu skrb Đurđevac osnovna sredstva za rad, računala i računalnu opremu uredno evidentira i vodi u poslovnim knjigama.
Nabavu računala i računalne opreme za Centar provodi, putem javne nabave, Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Potrošni materijal za rad nabavlja se također kroz postupak javne nabave kancelarijskog materijala.
Za dodatne informacije upućujemo Vas da se obratite Ministarstvu socijalne politike i mladih Zagreb.

S poštovanjem,

Stručna radnica: RAVNATELJICA:
Željka Crlenjak, dipl. socijalna radnica Katarina Birta, dipl. socijalna radnica

________________________________________
Šalje: Katarina M***** [[ZPPI #1851 email]]
Poslano: 25. srpanj 2016. 23:03
Prima: Zeljka Crlenjak
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Za: Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas potvrdite količinu novca koje je vaše tijelo javne vlasti
potrošilo na stolna računala, prijenosna računala (laptope /
notebooke), stolne printere, stolne skenere, multifunkcionalne
uređaje (skener/printer/...) te potrošni materijal u razdoblju
2014. godina (npr. cijela 2014. godina ili 12 mjeseci pune fiskalne
godine). Molim vas specificirajte marku i model svakog novog
stolnog računala, prijenosnog računala, stolnih printera, skenera i
multifunkcijskih uređaja, kao i cijenu svakog uređaja i kada je
kupljen. Molim vas također da dostavite podjelu individualnih
jediničnih troškova za potrošni materijal (toner za printer ili
inkjet cartridge) koje je kupilo vaše tijelo javne vlasti.

S poštovanjem,

Katarina M*****

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1851 email]

Je li [e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Centar za socijalnu skrb Đurđevac? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Zeljka Crlenjak

U vašem odgovoru od 29.7. niste dostavili tražene informacije te stoga u zakonskom roku niže šaljem zahtjev za dopunu informacija.

Ne vidim valjani razlog nedostavi traženih informacija, s obzirom da su drugi centri odgovorili na istovjetan zahtjev. Radi se o trošku vašeg tijela i s obzirom da se ovaj Centar vodi kao zasebno tijelo javne vlasti na popisu tijela javne vlasti i službenika za informiranje (pogledajte na http://tjv.pristupinfo.hr), zahtjev sam postavila vama.
Ukoliko Vi smatrate da bi neko drugo tijelo trebalo odgovoriti, molim vas da njima ustupite cjelokupan zahtjev sa svim podacima za pružanje odgovora.

Ljubazno vas molim dopunu odnosno ispravak odgovora s traženim informacijama:

Molim vas potvrdite količinu novca koje je vaše tijelo javne vlasti
potrošilo na stolna računala, prijenosna računala (laptope /
notebooke), stolne printere, stolne skenere, multifunkcionalne
uređaje (skener/printer/...) te potrošni materijal u razdoblju
2014. godina (npr. cijela 2014. godina ili 12 mjeseci pune fiskalne
godine). Molim vas specificirajte marku i model svakog novog
stolnog računala, prijenosnog računala, stolnih printera, skenera i
multifunkcijskih uređaja, kao i cijenu svakog uređaja i kada je
kupljen. Molim vas također da dostavite podjelu individualnih
jediničnih troškova za potrošni materijal (toner za printer ili
inkjet cartridge) koje je kupilo vaše tijelo javne vlasti u 2014.
godini.

S poštovanjem,

Katarina M*****

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Zeljka Crlenjak,

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ĐURĐEVAC
KLASA: 011-02/16-02/6
URBROJ:2137-91-16-16-5
Đurđevac, 29.9.2016.g.

KATARINA MITRIĆ

PREDMET: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA- ponovljeni
- obavijest, dostavlja se

Poštovana,

Temeljem Vašeg ponovljenog zahtjeva za informacijom o troškovima ovoga Centra na stolna i prijenosna računala, printere, skenere i sl. te potrošni materijal, za cijelu 2014.g. obavještavamo Vas da u 2014.g. nije bilo nabave stolnih računala, prijenosnih računala, stolnih printera, stolnih skenera te multifunkcionalnih uređaja.
Za nabavu kancelarijskog odnosno potrošnog materijala u 2014.g. utrošeno je 42.334,47 kuna, a od toga je 5.362,50 kuna utrošeno za zamjenske tonere- 26 komada.

S poštovanjem,

Stručna radnica: RAVNATELJICA:
Željka Crlenjak, dipl. socijalna radnica Katarina Birta, dipl. socijalna radnica

________________________________________
Šalje: Katarina M***** [[ZPPI #1851 email]]
Poslano: 1. kolovoz 2016. 9:17
Prima: Zeljka Crlenjak
Predmet: Re: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Za: Zeljka Crlenjak

U vašem odgovoru od 29.7. niste dostavili tražene informacije te
stoga u zakonskom roku niže šaljem zahtjev za dopunu informacija.

Ne vidim valjani razlog nedostavi traženih informacija, s obzirom
da su drugi centri odgovorili na istovjetan zahtjev. Radi se o
trošku vašeg tijela i s obzirom da se ovaj Centar vodi kao zasebno
tijelo javne vlasti na popisu tijela javne vlasti i službenika za
informiranje (pogledajte na http://tjv.pristupinfo.hr), zahtjev sam
postavila vama.
Ukoliko Vi smatrate da bi neko drugo tijelo trebalo odgovoriti,
molim vas da njima ustupite cjelokupan zahtjev sa svim podacima za
pružanje odgovora.

Ljubazno vas molim dopunu odnosno ispravak odgovora s traženim
informacijama:

Molim vas potvrdite količinu novca koje je vaše tijelo javne vlasti
potrošilo na stolna računala, prijenosna računala (laptope /
notebooke), stolne printere, stolne skenere, multifunkcionalne
uređaje (skener/printer/...) te potrošni materijal u razdoblju
2014. godina (npr. cijela 2014. godina ili 12 mjeseci pune fiskalne
godine). Molim vas specificirajte marku i model svakog novog
stolnog računala, prijenosnog računala, stolnih printera, skenera i
multifunkcijskih uređaja, kao i cijenu svakog uređaja i kada je
kupljen. Molim vas također da dostavite podjelu individualnih
jediničnih troškova za potrošni materijal (toner za printer ili
inkjet cartridge) koje je kupilo vaše tijelo javne vlasti u 2014.
godini.

S poštovanjem,

Katarina M*****

prikazati citirane dijelove

Za: Zeljka Crlenjak

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 29.9.:

Molim vas također da dostavite podjelu individualnih
jediničnih troškova za potrošni materijal (jedinična cijena za toner za printer ili
inkjet cartridge po modelu i ukupan broj komada po modelu) koje je kupilo vaše tijelo javne vlasti u 2014. godini.

S poštovanjem,

Katarina

Zeljka Crlenjak,

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ĐURĐEVAC, GAJEVA 6
KLASA:011-02/16-02/6
URBROJ:2137-91-12-16-7
Đurđevac, 10.10.2016. g.Katarina M*****
Dostava putem elektronske pošte


PREDMET: MITRIĆ KATARINA
- pravo na pristup informacijama
- dopuna podataka – dostavlja se


Sukladno odredbi čl. 17. St.1.t.2.al.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, u daljnjem tekstu :Zakon), a vezano za Vaš zahtjev u vezi prava na pristup informacijama- dopuna informacija od 7.10.2016.g. dostavljamo Vam treženu dopunu podataka kako slijedi:

- Popis troškova za potrošni kancelarijski materijal u 2014.godini
- Toneri, etikete, fax role, usb
- Cijene su izražene sa pdv-omRed.
Br.Račun
Br.NazivKoličina Iznos
1.2347/20/1Etikete laser 97x67,7 100/1 Sorex1 49,50
2.2347/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
3.2347/20/1Toner MLT-D10825 crni1 193,75
4.8237/20/1Etikete laser 97x67,7 Sorex 100/11 49,50
5.8237/20/1Toner MLT-D10825 crni1 193,75
6.8237/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
7.17971/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
8.21805/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
9.24719/20/1Etikete laser 97x67,7 100/1 sorex2 99,00
10.24719/20/1Toner MLT-D1082 S crni1 193,75
11.29320/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
12.33363/20/1Etikete laser 97x67,7 100/1 sorex1 49,50
13.35848/20/1Toner MLT-D1052L crni2 532,50
14.2900540086Tinta Canon P4-40 black1 143,75
15.43426/20/1Etikete Laser 97x67,7 100/11 49,50
16.43426/20/1USB stick M 137 8GB2 90,00
17.43748/20/1Toner MLT-D1052 L crni3 798,75
18.43748/20/1Toner MLT-D1082S crni1 193,75
19.45293/20/1INK JET Canon PC-40 IP crni2 287,50
20.44722/20/1USB Memorija stick 8GB17 765,00
21.44722/20/1Toner MLT-D1052L crni2 532,50
22.44722/20/1Toner MLT-D1082S crni1 193,75
UKUPNO: 9.740,75
Službenik za informiranje:
Željka Crlenjak, dipl. socijalna rdanica RAVNATELJICA:
Katarina Birta, dipl. socijalna radnica


________________________________________
Šalje: Katarina [[ZPPI #1851 email]]
Poslano: 7. listopad 2016. 7:10
Prima: Zeljka Crlenjak
Predmet: Re: Odgovor: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Za: Zeljka Crlenjak

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 29.9.:

Molim vas također da dostavite podjelu individualnih
jediničnih troškova za potrošni materijal (jedinična cijena za
toner za printer ili
inkjet cartridge po modelu i ukupan broj komada po modelu) koje je
kupilo vaše tijelo javne vlasti u 2014. godini.

S poštovanjem,

Katarina

prikazati citirane dijelove

Zeljka Crlenjak,

Red.
Br.Račun
Br.NazivKoličina Iznos
1.2347/20/1Etikete laser 97x67,7 100/1 Sorex1 49,50
2.2347/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
3.2347/20/1Toner MLT-D10825 crni1 193,75
4.8237/20/1Etikete laser 97x67,7 Sorex 100/11 49,50
5.8237/20/1Toner MLT-D10825 crni1 193,75
6.8237/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
7.17971/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
8.21805/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
9.24719/20/1Etikete laser 97x67,7 100/1 sorex2 99,00
10.24719/20/1Toner MLT-D1082 S crni1 193,75
11.29320/20/1Toner MLT-D1052L crni4 1.065,00
12.33363/20/1Etikete laser 97x67,7 100/1 sorex1 49,50
13.35848/20/1Toner MLT-D1052L crni2 532,50
14.2900540086Tinta Canon P4-40 black1 143,75
15.43426/20/1Etikete Laser 97x67,7 100/11 49,50
16.43426/20/1USB stick M 137 8GB2 90,00
17.43748/20/1Toner MLT-D1052 L crni3 798,75
18.43748/20/1Toner MLT-D1082S crni1 193,75
19.45293/20/1INK JET Canon PC-40 IP crni2 287,50
20.44722/20/1USB Memorija stick 8GB17 765,00
21.44722/20/1Toner MLT-D1052L crni2 532,50
22.44722/20/1Toner MLT-D1082S crni1 193,75
UKUPNO: 9.740,75

________________________________________
Šalje: Katarina [[ZPPI #1851 email]]
Poslano: 7. listopad 2016. 7:10
Prima: Zeljka Crlenjak
Predmet: Re: Odgovor: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Za: Zeljka Crlenjak

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 29.9.:

Molim vas također da dostavite podjelu individualnih
jediničnih troškova za potrošni materijal (jedinična cijena za
toner za printer ili
inkjet cartridge po modelu i ukupan broj komada po modelu) koje je
kupilo vaše tijelo javne vlasti u 2014. godini.

S poštovanjem,

Katarina

prikazati citirane dijelove