IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Zahtjev je uspješan.

Za: Centar za socijalnu skrb Slunj

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas potvrdite količinu novca koje je vaše tijelo javne vlasti potrošilo na stolna računala, prijenosna računala (laptope / notebooke), stolne printere, stolne skenere, multifunkcionalne uređaje (skener/printer/...) te potrošni materijal u razdoblju 2014. godina (npr. cijela 2014. godina ili 12 mjeseci pune fiskalne godine). Molim vas specificirajte marku i model svakog novog stolnog računala, prijenosnog računala, stolnih printera, skenera i multifunkcijskih uređaja, kao i cijenu svakog uređaja i kada je kupljen. Molim vas također da dostavite podjelu individualnih jediničnih troškova za potrošni materijal (toner za printer ili inkjet cartridge) koje je kupilo vaše tijelo javne vlasti.

S poštovanjem,

Katarina M*****

Predraga Stipic,

poštovana,
na osnovu vašeg zahtjeva dostavljam vam tražene podatke.

Centar za socijalnu skrb Slunj je 28.11.2014.god nabavio printer-skener MLT-D 1165 -cijena 1.720,00 kuna.

-30.10.2014.god.Toneri-cijena 4.224,50
-30.12.2014.god.toneri cijena 3.081,25
napominjem da se toneri koriste za 2015.godinu.

Od ministarstva smo dobili dva kompjutera 12.12.2014.
1.HP ProOne 600 G1 AiO Tip 1-cijena 7.916,25
2.HP ProOne 600 G1 AiO Tip 2-cijena 5.987,50

Srdačan pozdrav,

Predraga Stipić, dipl.soc.rad., ravnatelj
Centar za socijalnu skrb Slunj
Ulica Braće Radić 1
47240 Slunj
Tel.: 047/777-107

________________________________________
Šalje: Katarina M***** [[ZPPI #1896 email]]
Poslano: 25. srpanj 2016. 23:00
Prima: Predraga Stipic
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Za: Centar za socijalnu skrb Slunj

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas potvrdite količinu novca koje je vaše tijelo javne vlasti
potrošilo na stolna računala, prijenosna računala (laptope /
notebooke), stolne printere, stolne skenere, multifunkcionalne
uređaje (skener/printer/...) te potrošni materijal u razdoblju
2014. godina (npr. cijela 2014. godina ili 12 mjeseci pune fiskalne
godine). Molim vas specificirajte marku i model svakog novog
stolnog računala, prijenosnog računala, stolnih printera, skenera i
multifunkcijskih uređaja, kao i cijenu svakog uređaja i kada je
kupljen. Molim vas također da dostavite podjelu individualnih
jediničnih troškova za potrošni materijal (toner za printer ili
inkjet cartridge) koje je kupilo vaše tijelo javne vlasti.

S poštovanjem,

Katarina M*****

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1896 email]

Je li [e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Centar za socijalnu skrb Slunj? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Predraga Stipic

Postovani, molim vas dopunu informacija:

-30.10.2014.god.Toneri-cijena 4.224,50
-30.12.2014.god.toneri cijena 3.081,25

Molim vas također da dostavite podjelu individualnih
jediničnih troškova za potrošni materijal koje je kupilo vaše tijelo javne vlasti, tj. koja je jedinicna cijena bila tih tonera (cijena jednog tonera).

S poštovanjem,

Katarina M*****

Predraga Stipic,

Srdačan pozdrav,

Predraga Stipić, dipl.soc.rad., ravnatelj
Centar za socijalnu skrb Slunj
Ulica Braće Radić 1
47240 Slunj
Tel.: 047/777-107

________________________________________
Šalje: korisnik079
Poslano: 28. srpanj 2016. 8:46
Prima: Predraga Stipic
Predmet: Odgovor: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Toner HPC4092A cijena 468,75,
Toner Samsung MLT-D 1052L cijena 337,50
Toner MLT-D 1165 ili L cijena 226,25
Toner PSC -HP CB435A cijena 418,75
Toner MINOLTA TN-116 cijena 156,25

Šalje: Predraga Stipic
Poslano: 28. srpanj 2016. 7:57
Prima: korisnik079
Predmet: Proslijedi: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Srdačan pozdrav,

Predraga Stipić, dipl.soc.rad., ravnatelj
Centar za socijalnu skrb Slunj
Ulica Braće Radić 1
47240 Slunj
Tel.: 047/777-107

________________________________________
Šalje: Katarina M***** [[ZPPI #1896 email]]
Poslano: 27. srpanj 2016. 16:58
Prima: Predraga Stipic
Predmet: Re: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - IT troškovi u 2014. godini centra za socijalnu skrb

Za: Predraga Stipic

Postovani, molim vas dopunu informacija:

-30.10.2014.god.Toneri-cijena 4.224,50
-30.12.2014.god.toneri cijena 3.081,25

Molim vas također da dostavite podjelu individualnih
jediničnih troškova za potrošni materijal koje je kupilo vaše
tijelo javne vlasti, tj. koja je jedinicna cijena bila tih tonera
(cijena jednog tonera).

S poštovanjem,

Katarina M*****

prikazati citirane dijelove