Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

David Tadis je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Hrvatska Dubica kao dio skupine poslane na 428 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Hrvatska Dubica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Slavica Dragičević, Općina Hrvatska Dubica

Poštovani,

Prihvaća se Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama podnesen
elektroničkom poštom dana 14.05.2016. godine.

Temeljem istoga daju se informacije, kako slijedi:

* Odredbom članka 5. Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Hrvatska Dubica ("Službeni
vjesnik" broj: 48/15.) propisano je sljedeće:

- za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti, osnovicu za obračun
plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika čini osnovica za
državne dužnosnike,
- za obračun plaće općinskog načelnika, kada tu dužnost obavlja
profesionalno, utvrđuje se koeficijent u vrijednosti od «2,50«, uvećano za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše 20%.
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika, kada tu dužnost
obavlja profesionalno, utvrđuje se koeficijent u vrijednosti od «0,80«,
uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše 20%.

* Odredbom članka 4. iste Odluke propisano je da, kada dužnost obavljaju
volonterski, isti imaju pravo na naknadu za rad, koju čini umnožak osnovice
za obračun plaće državnih dužnosnika i koeficijenta, kako slijedi:
- za općinskog načelnika 1,25
- za zamjenika općinskog načelnika 0,20.

Općinski načelnik Tomislav Mateljak i njegov zamjenik Velizar Stanišek
dužnosti obavljaju profesionalno. Milinko Simić, zamjenik općinskog
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, dužnost obavlja
volonterski.

Nadalje, odredbom članka 2. Odluke o naknadama članovima Općinskog
vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika
Općine Hrvatska Dubica ("Službeni vjesnik" broj: 42/15.) pripisano je da
predsjednik Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica, za obavljanje poslova
iz svoga djelokruga, ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 850,00 kn
neto.

S poštovanjem,

Slavica Dragičević, službenik za informiranje

044/855-002
091/4100111

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:22 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Hrvatska Dubica
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Hrvatska Dubica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1330 email]

Je li [Općina Hrvatska Dubica e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Općina Hrvatska Dubica? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Slavica Dragičević

Hvala vam na dostavljenim kalkulacijama, no to nije bilo trazeno zahtjevom.

Ljubazno vas molim nadopunite informacije:

- dostavite bruto iznose (bilo puni bruto iznos posljednje place/naknade ili prosjek bruto placa za posljednja 3 mjeseca)

S poštovanjem,

David Tadis

Slavica Dragičević, Općina Hrvatska Dubica

Poštovani,

Na Vaše traženje, a nastavno na informacije dostavljene Vam dana 20.05.2016.
godine, te sukladno navedenim aktima, dostavljamo Vam traženu dopunu
informacija, kako slijedi:

- Bruto plaća općinskog načelnika je 9.725,00 kuna.

- Bruto dohodak predsjednika općinskog vijeća je 1.430,99 kuna.

- Bruto naknada zamjenika općinskog načelnika, kada dužnost obavljaju
volonterski, je 778,00 kuna.

- Velizar Stanišek, po podnesenoj obavijesti, dužnost zamjenika općinskog
načelnika, od 01.05.2016. godine, obavlja profesionalno, te će mu bruto
plaća iznositi 3.112,00 kuna.

S poštovanjem,

Slavica Dragičević,
službenik za informiranje

044/855-002
091/4100111

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Friday, May 20, 2016 9:56 PM
To: Slavica Dragičević
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Slavica Dragičević

Hvala vam na dostavljenim kalkulacijama, no to nije bilo trazeno
zahtjevom.

Ljubazno vas molim nadopunite informacije:

- dostavite bruto iznose (bilo puni bruto iznos posljednje
place/naknade ili prosjek bruto placa za posljednja 3 mjeseca)

S poštovanjem,

David Tadis

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org