Kapacitet i popunjenost vrtića

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Dječji vrtić Maslačak, Zaprešić

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Tajnica - DV Maslačak, Dječji vrtić Maslačak, Zaprešić

Poštovana,


na Vaš zahtjev od 05.10.2019. godine, dostavljam Vam slijedeće informacije:

1. Dječji vrtić Maslačak, Hrvatske mladeži 4, Zaprešić obavlja svoju djelatnost na 5 lokacija (centralni vrtić i 4 područna vrtića). Broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini u redovitom programu utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju uključenih
u programe (čl.22 i 23. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe N.N.63/08, 90/10),

2. Ukupan broj upisane djece u vrtić je 614 ,

3. Broj odgojiteljica je 56,

4. U vrtiću je 27 skupina redovitog programa i 3 skupine programa predškole.

S poštovanjem,

Ravnateljica: Gordana Anna Hübl, mag.praesc.educ.-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: Zdenka Radoš [mailto:[ZPPI #3786 email]]
Poslano: 5. listopada 2019. 22:28
Primatelj: Zahtjevi za PPI upućeni prema Dječji vrtić Maslačak, Zaprešić
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Kapacitet i popunjenost vrtića

Za: Dječji vrtić Maslačak, Zaprešić

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #3786 email]

Je li [Dječji vrtić Maslačak, Zaprešić e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Dječji vrtić Maslačak, Zaprešić? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------